• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Akademikas Raimundas Šiaučiūnas

2020 04 17

Balandžio 23 d. Lietuvos mokslų akademijos tikrajam  nariui profesoriui Raimundui Šiaučiūnui sukanka 60 metų.

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas ir Technikos mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus jubiliejaus proga. Mus džiugina Jūsų aukšti mokslo pasiekimai, ištikimybė gimtajai Alma Mater – Kauno politechnikos institutui (dabar Kauno technologijos universitetui), kuriame Jūs nuėjote įspūdingą kelią nuo inžinieriaus, jaunesniojo mokslinio bendradarbio iki KTU rektoriaus pareigų. Paminėtina Jūsų išskirtinė sėkmingai įgyvendinta iniciatyva – Integruoto mokslo, studijų ir verslo slėnio „Santakos slėnis“ projektas, pasitarnavęs Kauno miesto mokslo struktūros kokybinei plėtrai. Jūsų kompetencija, nuopelnai, vadybinės ir organizacinės savybės, vaisingas bendradarbiavimas su  Lietuvos mokslų akademija lėmė Jums tapti ne tik jos nariu, bet ir Prezidiumo nariu.

Jubiliejaus proga nuoširdžiai linkime Jums, gerbiamasis Akademike, kūrybinės sėkmės, nesenkančios energijos, stiprios sveikatos ir naujų mokslo laimėjimų.