• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Paskirta Teodoro Grotuso stipendija

2020 04 28

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Teodoro Grotuso (Theodor von Grotthuss) valdybos (Edita fon Grotthuss, prof. Eimutis Juzeliūnas, akad. Aivaras Kareiva, akad. Rimantas Ramanauskas, prof. Jūratė Senvaitienė) teikimu LMA prezidiumas nusprendė 2019 metų LMA Teodoro Grotuso stipendiją, kuri bus įteikta per 2020 m. LMA narių visuotinio susirinkimo sesiją, skirti Fizinių ir technologijos mokslo centro doktorantui Simonui Ramanavičiui. Stipendijos laureatas yra paskelbęs keletą straipsnių apie magnetinių nanodalelių sintezę ir apibūdinimą bei apie nanostruktūrizuotų paviršių sintezę. Dalyvavo įvairiose konferencijose, skaitė mokslinius pranešimus ir vykdė įvairias mokslinių projektų užduotis.

Teodoro Grotuso fondas ne tik remia geriausius chemijos krypties doktorantus, bet ir vykdo šviečiamąją veiklą. 2007 m. Vilniaus universiteto Chemijos fakultete įvyko iškilmingas Theodor von Grotthuss vardo auditorijos atidarymas. 2015 m. LMA buvo organizuotas renginys, skirtas iškilaus Lietuvos mokslininko Teodoro Grotuso 230-osioms gimimo metinėms. 2016 m. Teodoro Grotuso fondas surinko reikiamų lėšų ir kartu su LMA Leidybos skyriumi 300 egz. tiražu išleido profesoriaus Juozo Algimanto Krikštopaičio monografiją „Gyvenimas paaukotas mokslui. Theodoro Grotthusso veiklos istorija“. LMA mažojoje salėje įvyko knygos sutiktuvės.2018 m. Teodoro Grotuso fondas surinko lėšų Theodor von Grotthuss medaliui sukurti. Medalį sukūrė žinomiausias lietuvių grafikas, medalių kūrėjas Petras Repšys. Pasidabruoto žalvario medalius išliejo UAB „Lietuvos monetų kalykla“.

Theodor von Grotthuss medalis

Theodoro Grotthusso medalis įteiktas ne tik Lietuvos iškiliems mokslininkams, bet ir užsieniečiams. Pirmaisiais medalio egzemplioriais pagerbti žymiausi pasaulio elektrochemikai, buvę ISE (Tarptautinės elektochemikų sąjungos) prezidentai Kristoferis Bretas (Christopher Brett, Coimbros universiteto profesorius, Portugalija) ir Kristianas Amatore (Christian Amatore, profesorius, Prancūzijos mokslų akademijos tikrasis narys). Profesoriams Enas Lustas (Enn Lust, Tartu universitetas, Estija) ir Fricas Šolcas (Fritz Scholz, Greifsvaldo universitetas, Vokietija) Theodoro Grotthusso medaliai buvo įteikti už iniciatyvas rengiant Baltijos šalių elektrochemikų konferencijas.

Mūsų manymu, Lietuva turėtų įamžinti Teodoro Grotuso atminimą, pastatydama Žeimelio miestelyje mokslininko bronzinę skulptūrą. Skulptorius Kęstutis Balčiūnas ją yra jau sukūręs ir labdaringai leidžia naudoti jo kūrinį. Teodoro Grotuso fondui kartu su LMA ir Pakruojo rajono savivaldybe tenka atsakomybė rasti lėšų bronzinei Teodoro Grotuso skulptūrai išlieti.

LMA Teodoro Grotuso fondo valdybos pirmininkas akad. Aivaras Kareiva

Theodor von Grotthuss skulptūra (gipsas), esanti Žiemgalos muziejuje  (nuotrauka viršuje)