• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos veiklos ataskaita LR Seime

2020 05 08

Gegužės 6 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas akad. Jūras Banys nuotoliniu būdu dalyvavo LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kuriame pateikė 2019 metų LMA veiklos ataskaitą. Prezidentas supažindino komiteto narius su nuveiktais darbais. Jis pabrėžė, kad praėję metai LMA buvo labai sėkmingi. Užsienio nariu tapo Nobelio premijos laureatas, lazerių specialistas Žeraras Muru. Pasiteisino ir prieš metus įkurta jaunoji akademija (LMAJA). Jos nariais tapo jauni, gabūs žmonės, turintys svarų mokslo įdirbį. Jų pasiekimus liudija tai, kad, pavyzdžiui, pirmasis LMAJA pirmininkas dr. Donatas Murauskas, gavęs Fulbraito stipendiją, šiuo metu išvykęs į stažuotę JAV.

LMA pateikė nemažai rekomendacijų, svarbių ne tik šalies, bet ir visos Europos Sąjungos (ES) ateičiai. Tarkime, buvo parengta rezoliucija dėl genomo redagavimo teisinio reguliavimo. Šis metodas kelia revoliuciją medicinoje, žemės ūkyje ir kitose srityse. Deja, ES jis dar sunkiai skinasi kelią. LMA suburti ekspertai mano, kad siekiant neatsilikti nuo JAV ar Kinijos, genų redagavimo metodus būtina leisti naudoti praktiškai.

Svarbu ir tai, kad akademikai bendradarbiauja su savivaldybėmis. Pavyzdžiui, LMA ekspertai padėjo spręsti Šilutės regiono vandentvarkos problemas. Kita vertus, LMA ėmėsi iniciatyvos surengti seminarų ciklą su įvairių sričių valstybės mokslo institutais įvertinant jų ateitį ir svarstant, kaip kuo geriau išnaudoti jų mokslo potencialą šalies pažangai. Juose dalyvavo ministerijų, Prezidentūros atstovai. Viena esminių problemų – šiuo metu naudojama mokslo produkcijos vertinimo sistema nėra pažangi ir stabdo mokslo įstaigų vystymąsi.

Reaguodami į situaciją šalyje, LMA nariai pareiškė savo nuomonę ir dėl skiepų, o dalyvaujant Kultūros ministerijos atstovams, buvo aptartos Gedimino kalno problemos. Seime svarstant įstatymą dėl alternatyviosios medicinos, buvo atsižvelgta į Akademijos parengtą nuomonę. LMA aktyviai dalyvavo ir Visos Europos akademijų asociacijos (ALLEA) veikloje. Ši įtakinga organizacija padeda formuoti ES poziciją įvairiais klausimais.

Išklausę ataskaitą, kai kurie Seimo nariai pageidavo, kad Akademija dar aktyviau atliktų ekspertines funkcijas. Šis noras yra visiškai pagrįstas turint omenyje, su kokiais iššūkiais pastaruoju metu susiduria pasaulis ir Lietuva. Naujausi faktai liudija, kad visuomenės švietimas ir valstybės institucijų mokslinis konsultavimas suteikia būtinų žinių kovojant su koronaviruso pandemija ir prognozuojant jos dinamiką, taip pat gali padėti nuraminti visuomenę, įbaugintą melagingų naujienų apie 5G ryšio žalą sveikatai. LMA prezidentas J. Banys pateikė pavyzdį, kad dėl Covid-19 sukeltos pandemijos Akademija subūrė darbo grupę, kurioje savo žiniomis dalijasi geriausi įvairių sričių specialistai. LMA tinklapyje yra sutelkta visa aktuali informacija, taip pat viruso plitimo matematiniai modeliai. LMA ataskaita buvo palankiai įvertinta ir jai vieningai pritarta.

LMA prezidento akad. Jūro Banio pranešimą žiūrėkite  ČIA

Garso įrašo nuoroda iš 2020-05-06 LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdžio, kuriame nuotoliniu būdu LMA prezidentas pateikė 2019 m. LMA veiklos ataskaitą. MA ataskaitos svarstymo klausytis nuo 1:36:36 iki 2:06:30
https://www.youtube.com/watch?v=UEicFw2Wm_A

Parengė dr. Rolandas Maskoliūnas, LMA vyr. specialistas ryšiams su visuomene