• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Akademikui prof. habil. dr. Evaldui Nekrašui – 75

2020 05 28

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus, gerbiamasis Akademike, jubiliejinio gimtadienio proga.
Svarūs Jūsų filosofijos istorijai, pirmiausia pozityvistinės filosofijos istorijai, pozityvizmo ir kitų filosofijos krypčių sąveikai, politinei filosofijai, politikos mokslams skirti darbai.
Jūs, būdamas vienu iš Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto steigėjų ir pirmųjų dėstytojų, išugdėte jaunųjų mokslininkų, politikų kartą, formavote politologijos Lietuvoje tradicijas, rengėte įžvalgas valstybės užsienio politikos ir regioninės tapatybės klausimais. Parašytos monografijos, paskelbti straipsniai, pranešimai šalies ir tarptautinėse konferencijose įtvirtina Jūsų darbo rezultatus, o aukšti įvertinimai kalba apie išskirtinę jų svarbą mokslui.
Linkime Jums, gerbiamasis Akademike, stiprybės, kūrybinės sėkmės, optimizmo ir pozityvaus filosofinio požiūrio.
Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas
2020 m. gegužės 29 d.

Akad. Evaldas Nekrašas. Tautos ir jos savivokos klausimu. Skaitykite