• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Pasaulio mokslininkų federacijos stipendijos jauniesiems Lietuvos mokslininkams

2020 06 11

Grupė iškilių pasaulio mokslininkų 1973 m. įkūrė Pasaulio mokslininkų federaciją (PMF). Šiuo metu organizacija vienija daugiau nei 10 000 mokslininkų iš 110 šalių. Federacija  skatina tarptautinį mokslininkų ir tyrėjų iš viso pasaulio bendradarbiavimą mokslo ir technologijų srityse. Federacija ir jos nariai siekia laisvo keitimosi informacija, kad mokslo pasiekimai būtų prieinami visur ir visiems ir kad mokslo pažangos vaisiais galėtų naudotis kiekvienas planetos gyventojas.
Įsikūrusi organizacija išskyrė 15-a Planetos kritinių sričių ir situacijųir ėmėsi veiklos, nukreiptos prieš šias grėsmes. Vienas esminių organizacijos pasiekimų buvo žymių mokslininkų Polo Dirako (Paul Dirac), Piotro Kapicos ir Antonino Zikiki (Antonino Zichichi) 1982 m. paskelbtas Eričė (Erice) pareiškimas, kuriame buvo aiškiai suformuluoti PMF pagrindiniai tikslai ir pateikti siūlymai, kaip tuos tikslus pasiekti. 1986 m. Ženevoje grupė mokslininkų, kurių daugelis buvo PMF nariai,  įkūrė Tarptautinį mokslo kultūros centrą – ICSC-Pasaulio laboratoriją, padedančią įgyvendinti Eričė pareiškime iškeltus tikslus.  ICSC-Pasaulio laboratorija remiasi principu, kad vienas efektyviausių būdų padėti besivystančioms šalims yra remti jų mokslinio elito dalyvavimą projektuose, skirtuose spręsti toms šalims būdingas problemas dirbant kartu su kolegomis iš išsivysčiusių šalių ir taip prisidedant prie mokslo ir žmonijos pažangos.
Pasaulio mokslininkų federacija įkūrė stipendijų programą, suteikiančią galimybę jauniesiems mokslininkams jų gyvenamojoje šalyje vykdyti mokslinę tiriamąją veiklą vadovaujant geriausiems tos šalies mokslininkams. Šiuo metu nacionalinių PMF stipendijų programose dalyvauja 33 pasaulio šalys, tarp jų ir Lietuva. Lietuvos mokslų akademija (LMA) administruoja PMF Lietuvos nacionalinių stipendijų programą. Stipendijos gali būti skiriamos mokslo ir studijų institucijų mokslų daktarams ir doktorantams, kurie vykdo mokslinį darbą, vadovaujami darbo vadovo – iškilaus šalies mokslininko. Stipendiato mokslinė veikla privalo būti susijusi su viena iš PMF išskirtų 15-os Planetos kritinių sričių ir situacijų:

Vanduo. Dirva. Maistas. Energija. Tarša. Plėtros ribos. Klimato pokyčiai. Globali planetos stebėsena. Kovinių raketų paplitimas ir gynyba. Mokslas ir technologijos besivystančioms šalims. Organų transplantacija. Medicina ir biotechnologijos. Kultūrinė tarša. Apsisaugojimas nuo kosminių objektų. Karinių išteklių konversija.


Mokymai PMF Lietuvos nacionalinių stipendijų programos dalyviams (2019-12-13)

2019 m. LMA paskelbė konkursą PMF stipendijoms gauti. LMA paskirtų ekspertų komisija atrinko dešimt geriausių jaunųjų mokslininkų. 2020 m. vasario mėn. Federacija pritarė skirti stipendijas LMA ekspertų komisijos atrinktiems mokslininkams. Taigi šiuo metu Pasaulio mokslininkų federacijos Lietuvos nacionalinės stipendijos yra mokamos šiems mokslininkams: dr. Daliui Gudeikai iš Kauno technologijos universiteto (energija), dr. Zitai Kriaučiūnienei iš VDU Žemės ūkio akademijos (dirva), dr. Gintarei Kručaitei iš Kauno technologijos universiteto (energija), dr. Eglei Kumpikaitei iš Kauno technologijos universiteto (kultūrinė tarša), dr. Dianai Marčiulynienei iš LAMMC Miškų instituto (vanduo), dr. Edgarui Misiuliui iš Kauno technologijos universiteto (medicina ir biotechnologijos), dr. Neringai  Rasiukevičiūtei iš LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto (maistas), dr. Giedriui Steponaičiui iš Lietuvos sveikatos mokslų universiteto (medicina ir biotechnologijos), dr. Marijonui Tutkui iš Fizinių ir technologijos mokslų centro (energija) ir dr. Aleksejui Žarkovui iš VU Chemijos instituto (medicina ir biotechnologijos).
Stipendija paprastai mokama vienerius metus. Stipendiatas (kartu su moksliniu vadovu) privalo pateikti šešių mėnesių tarpinę ataskaitą, o stipendijos mokėjimo pabaigoje – baigiamąją ataskaitą. Visose su stipendijos gavimo moksline veikla susijusiose publikacijose privalu nurodyti PMF paramą. Šių straipsnių kopijos ar nuorodos į jas turi būti pateiktos LMA kartu su PMF skirtomis ataskaitomis, o jei straipsnių publikavimas vėluoja – turi būti pridėta teikto publikuoti mokslinio straipsnio ar kito leidinio kopija.

Parengė LMA Tarptautinių ryšių grupės vyriausioji specialistė Violeta Skirgailienė