• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

LMAJA svečiuose pas žemės ūkio mokslininkus

2020 06 15

2020 m. birželio 11 d. Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos (LMAJA) nariai susirinko į išvažiuojamąjį posėdį Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Žemdirbystės institute (ŽI) (Kėdainių r., Akademija). Posėdis organizuotas LMAJA narės dr. Ritos Armonienės iniciatyva siekiant supažindinti LMAJA narius su LAMMC ŽI veikla ir vykdomais projektais, pristatyti galimas bendras tyrimų sąsajas, skatinti tarpdalykinius mokslinius tyrimus.
LMAJA nariai susitiko su LMA viceprezidentu akad. Zenonu Dabkevičiumi, LAMMC direktoriumi dr. Gintaru Brazausku, LAMMC filialo Žemdirbystės instituto direktore akad. Žydre Kadžiuliene ir LAMMC moksline sekretore dr. Vita Tilvikiene. Susitikime buvo pristatytos LAMMC veiklos ir tyrimų kryptys, struktūra, svarbiausi projektai bei bendradarbiavimas su užsienio ir Lietuvos partneriais. LMAJA nariai kartu su LAMMC atstovais aptarė skirtingų mokslo krypčių sąsajas ir bendradarbiavimo galimybes.
Viešnagės metu LMAJA nariai susipažino su Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus, Cheminių tyrimų bei Genetikos ir fiziologijos laboratorijų veikla, turima laboratorine įranga, vykdomais naujais moksliniais projektais. LMAJA nariai taip pat aplankė Žolių selekcijos bei Javų selekcijos laukus. Išsamių ekskursijų po šiuos Žemdirbystės instituto padalinius metu LMAJA nariai gavo naujų žinių apie žemės ūkio augalų patogenų įvairovę ir tyrimus siekiant kontroliuoti jų plytimą pasitelkiant naujausias skaitmenines technologijas ir molekulinius metodus, apie cheminę sėklų, dirvožemio sudėtį ir jos nustatymo metodus, augalų atsparumo šalčiui genetinį reguliavimo mechanizmą, genų identifikavimo ir valdymo metodus, naudojant mutagenu paveiktas augalų populiacijas, transkriptomo bei viso genomo asociacijų analizes. LMAJA nariai taip pat susipažino su naujausiais skaitmeniniais aukštos skiriamosios gebos metodais, naudojamais fenotipuoti gausias augalų kolekcijas ir populiacijas, kurie kartu su genetiniais metodais gali padėti rasti dominančių požymių genų lokusus ir prisidėti prie augalų selekcijos proceso spartinimo. Jaunieji akademikai selekciniuose laukuose buvo supažindinti su naujausiomis LAMMC sukurtomis miglinių ir pupinių žolių bei javų veislėmis. Apžiūrėjo senųjų kviečių veislių kolekciją, sužinojo, kaip kuriamos kviečių veislės, kaip jos pakito per pastaruosius100 metų.
Išvažiuojamame posėdyje taip pat buvo aptarta LMAJA veikla karantino metu ir kiti aktualūs klausimai.

Susitikimo nuotraukas galite peržiūrėti čia:
Nuotraukos Ados Alejūnaitės

Parengė LMAJA narė Rita Armonienė, pirmininkas Mindaugas Gedvilas bei mokslinė sekretorė Diana Marčiulynienė