• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Padėka knygos „Akademikai skaito Vaižgantą“ rėmėjams

2020 06 17

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidiumo birželio 16 d. posėdyje LMA prezidentas Jūras Banys įteikė padėkas knygos „Akademikai skaito Vaižgantą“ rėmėjams.
„Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas ir Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius  nuoširdžiai dėkoja advokatei INGAI PAKALNIŠKYTEI, advokatui ROMANUI RAULYNAIČIUI, advokatų profesinei bendrijai „MOTIEKA IR AUDZEVIČIUS“ už dėmesį ir finansinę paramą, akad. VYTAUTUI NEKROŠIUI už išskirtinį rūpestį išleidžiant Lietuvos mokslų akademijos leidinį „Akademikai skaito Vaižgantą“. Jūsų palankumas Lietuvos skaitytojui atvers naują didžiojo Rašytojo pažinimo puslapį“, – skaitė padėkas LMA prezidentas, teikė rėmėjams ir kartu fotografavosi šia išskirtine proga.


Iš kairės: Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys, advokatas Romanas Raulynaitis, advokatė Inga Pakalniškytė, Lietuvos mokslų akademijos prezidiumo narys akad. Vytautas Nekrošius, advokatų profesinės bendrijos „Motieka ir Audzevičius“ atstovės Jurgita Jurevičiūtė ir Aistė Veberaitė

Viskas prasidėjo 2019 m. spalio 3 d., kai LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius, minėdamas Vaižganto metus ir jubiliejų, sukvietė į Mokslų akademijos mažąją salę norinčius pasiklausyti, kaip akademikai skaito Vaižgantą. Renginį inicijavo ir vedė fenomenologė akad. Viktorija Daujotytė-Pakerienė, dalyvavo menotyrininkė akad. Rūta Janonienė, literatūrologė akad. Jūratė Sprindytė, architektas akad. Rolandas Palekas ir istorikas akad. Rimvydas Petrauskas. „Meilė ir pagarba Vaižgantui mus jungia, – pradėdama renginį kalbėjo akad. V. Daujotytė – Iš kurios pusės bepažvelgsi į Vaižgantą, pasakysime ir ką matėme, ir ko nematėme. „Dėdės ir dėdienės“(1920–1921) yra mūsų skaitymų objektas. Esame skaitę šį kūrinį, ar šį vakarą grįžę perskaitysite, aukštajai skaitymo pabaigai. [...] Vaižganto gimimo 150-metis. Sunku savo sąmone patikrinti, kai sujungiame ją su asmenybėmis – kokį išbandymą patirsime. Pats Vaižgantas sau buvo labai kritiškas. (Cituoja Naujosios Romuvos“ anketą (1932, 13): Aš nieko daugiau nenorėjau, jokio kito uždavinio nenujaučiau, kaip leisti per save, per kultūrintą sielą ir protą primityvųjį  savo giminės būdą ir padaryti jį aukštesnei kultūrai  paruoštą, kaip sliekai kad paruošia bergždžią žemę dirvožemiui.“
Akademikų skaityti pranešimai prašyte prašėsi išlikti, nenugrimzti į užmarštį. Gimė mintis paskelbti juos atskiru leidiniu, juo labiau kad architekto akad. R. Paleko „ir vaizdiniu būdu perskaityta Vaižganto apysaka“ puikiai tiko iliustracijoms. Taip 2020 m. pavasarį Lietuvos mokslų akademija, finansinės paramos dėka galėjo išleisti knygą „Akademikai skaito Vaižgantą“.
„Kuklumas buvo Vaižganto bruožas, – gavęs padėką pažymėjo advokatas R. Raulynaitis. – Kvietimas paremti knygą buvo kuklus ir elegantiškas, ir mes iškart sutikome. Šiais laikas pamirštama, kas yra kuklumas. Viliuosi, kad ši knyga bus ir kuklumo kultūros priminimas“.

Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus informacija
Virginijos Valuckien4s nuotraukos

GALERIJA