• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Europa turi užpildyti spragą ir imtis lyderystės sveikatos mokslinių tyrimų srityje

2020 07 23


„Laikas koordinuoti sveikatos mokslinius tyrimus visoje Europoje tam tikslui įkuriant Europos sveikatos mokslinių tyrimų tarybą“, – rašoma atvirame europarlamentarų laiške, kurį palaiko Europos medicinos akademijų federacija FEAM kartu su kitais svarbiais Europos biomedicinos srities partneriais.


Briuselis, 2020 m. liepos 9 d.

Gerbiama prezidente von der Leyen,
Gerbiama komisare Gabriel,
Gerbiama komisare Kyriakides,

Norėtume su jumis pasidalyti atviru laišku, kurį pasirašė 48 Europos Parlamento nariai ir sveikatos organizacijos. Atvirame laiške, pridedamame prie šio elektroninio laiško, išreiškiamas stiprios europinės lyderystės sveikatos mokslinių tyrimų srityje ir šios srities mokslinių tyrimų koordinavimo poreikis.
Mes palankiai vertiname Europos Komisijos pastangas pradėti naują savarankišką sveikatos programą ir „Horizon Europe“ misiją finansuojant gyvybiškai svarbius sveikatos mokslinius tyrimus. Tačiau manome, kad Europos Komisijos pasiūlyme trūksta vienos grandies – lyderystės kuriant Europos sveikatos  viziją ir numatant sveikatos mokslinių tyrimų kryptis . Europos Komisija perrašo kai kurias „Horizon Europe“ dalis, kad galėtų parodyti per pandemiją įgytą patirtį. Tai galėtų būti galimybė laiku įtraukti patikimą instituciją, atsakingą už sveikatos mokslinių tyrimų gairių sudarymą ir įgyvendinimą bei naujai įgytų žinių susiejimą su visos Europos sveikatos politika. COVID-19 krizė parodė, kad reikia atkreipti dėmesį į sveikatos mokslinių tyrimų fragmentaciją, o koordinuotas atsakas į sveikatos iššūkius reikalauja išankstinio planavimo ir ilgalaikio įsipareigojimo.
Mums reikia sumanaus finansavimo, grindžiamo Europos vizija ir strategine sveikatos tyrimų darbotvarke, – Europos sveikatos mokslinių tyrimų taryba būtų  institucija, galinti tai įgyvendinti. Todėl nuoširdžiai tikimės, kad Komisija apsvarstys galimybę įsteigti Europos sveikatos mokslinių tyrimų tarybą, kad galėtų naudotis puikiais Europos moksliniais tyrimais ir būtų geriau pasirengusi įveikti grėsmes sveikatai dabar ir ateityje.

Pagarbiai
visų pasirašiusiųjų vardu
Petra De Sutter

[visas laiško tekstas]

Vertė Diana Bartkutė