• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Akademikai – Jono Kazlausko premijos teikimo iškilmėse

2020 08 27

2020 m. rugpjūčio 1 d. Matiešionyse, kalbininko Jono Kazlausko tėviškėje, įteikta Birštono savivaldybės įsteigta Jono Kazlausko premija Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Baltistikos katedros doc. dr. Migueliui Vilanuevai Svensonui (Miguel Karl Villanueva Svensson) už baltų kalbų istorinės gramatikos tyrimus iš indoeuropeistikos perspektyvas.
Jonas Kazlauskas (1930–1970) – baltistas, vienas žymiausių XX a. lietuvių kalbininkų, pasižymėjęs originaliomis idėjomis ir novatoriškais tyrimais, mįslingomis aplinkybėmis žuvęs po to, kai KGB susidomėjo jo planuojamu vizitu į Pensilvanijos universitetą JAV. Jo atminimui įamžinti Birštono savivaldybė įsteigusi premiją, kas keleri metai teikiamą įvairių šalių baltistams už reikšmingus mokslinius tyrimus. Nuo 1990 metų premiją jau yra gavę aštuoni baltų kalbų tyrėjai iš Lietuvos ir kitų šalių.
Šių metų renginyje dalyvavo ankstesnieji premijos laureatai, tarp jų Lietuvos mokslų akademijos (LMA) ir LMA Jaunosios akademijos nariai. Akad. Bonifacas Stundžia renginio dalyviams pristatė premijos laureato mokslinius pasiekimus, o jaunasis akademikas doc. dr. Vytautas Rinkevičius supažindino su dabartine VU Baltistikos katedros veikla ir joje vykdomais moksliniais tyrimais.

Nuotraukoje – Jono Kazlausko premijos laureatai: Bonifacas Stundžia (2008), Miguelis Vilanueva Svensonas (2020), Vytautas Rinkevičius (2015).

Parengė LMAJA mokslinė sekretorė dr. Diana Marčiulynienė