• LIT
  • Konkursai
Atgal

Konkursai

LMA organizuoja šiuos premijų ir stipendijų konkursus:
LMA vardinių premijų konkursas
Jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkursas
Jaunųjų mokslininkų ekonomistų mokslinių darbų konkursas akad. K. Meškausko premijai
Aukštųjų mokyklų studentų mokslinių darbų konkursas 
Vytauto Vazalinsko premijos konkursas 
Jaunųjų mokslininkų stipendijų konkursas 
Pasaulio mokslininkų federacijos Lietuvos nacionalinių stipendijų konkursas 
INFOBALT vardinės stipendijos konkursas 
LR Prezidentų vardinių stipendijų konkursas 
L‘Oréal Baltic stipendijų konkursas 
Lietuvos pažangos premijos konkursas 
Meilės Lukšienės premijos konkursas 

Konkursų sąlygos pateikiamos konkrečios premijos ar stipendijos konkurso nuostatuose ir reikalavimuose.

Komisijų narius konkursams pateiktiems moksliniams darbams vertinti siūlo atitinkami mokslų skyriai pagal kuruojamas mokslų sritis:
- humanitarinių ir socialinių mokslų;
- matematikos, fizikos ir chemijos mokslų;
- biologijos, medicinos ir geomokslų;
- žemės ūkio ir miškų mokslų;
- technikos mokslų.