• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Atviras seminaras-diskusija „Lietuvos disertacijos – leidyba, saugojimas, apskaita“

2020 09 28

Šių metų rugsėjo 23 d. Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademija (LMAJA), kartu su Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos (LNB) Informacijos ir komunikacijos mokslų departamentu bei Vilniaus universiteto leidykla organizavo atvirą seminarą-diskusiją „Lietuvos disertacijos – leidyba, saugojimas, apskaita“.

Renginys specialistų bendruomenėje susilaukė nemažo susidomėjimo, be svečių, seminare-diskusijoje dalyvavo: LMA prezidentas akad. Jūras Banys, viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, renginį vedė LMAJA mokslinė sekretorė dr. Diana Marčiulynienė bei LNB Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento bibliotekininkystės ir bibliografijos skyriaus ekspertė dr. Nijolė Bliūdžiuvienė. Pranešimus skaitė: Lietuvos mokslų tarybos Mokslo ir politikos skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Karužaitė, LNB Retų knygų ir rankraščių skyriaus vadovė dr. Viktorija Vaitkevičiūtė-Verbickienė, Vilniaus universiteto leidyklos direktorius dr. Arūnas Gudinavičius bei LMA Jaunosios akademijos narys, LNB Informacijos ir komunikacijos mokslų departamento Bibliotekininkystės ir bibliografijos skyriaus vyriaus. bibliografas-tyrėjas dr. Tomas Petreikis.

LMA prezidentas akad. J. Banys, tardamas sveikinimo žodį, pasidžiaugė tokia puikia iniciatyva ir palinkėjo išlaikyti naujai pradėto leisti disertacijų bibliografinės apskaitos leidinio tęstinumą. Kviestiniai pranešėjai pristatė esminius Lietuvoje rengiamų disertacijų sklaidos principus, supažindino su mokslo doktorantūros nuostatų pakeitimais ir naujai įsigaliojusiais reikalavimais, aptarė disertacijų saugojimo ir naudojimosi Nacionalinėje bibliotekoje taisyklėmis, pasidalijo disertacijų leidybos patirtimi ir iššūkiais bei pateikė disertacijų bibliografinės apskaitos situaciją ir naujienas. Renginio pabaigoje buvo pristatytas elektroninis leidinys Bibliografijos žinios. Disertacijos. 2019. Leidinio konsultantas dr. T. Petreikis pabrėžė, kad tai tarptautinius bibliografijos standartus atitinkantis, susistemintas nacionalinės einamosios bibliografijos informacijos išteklius, kuriame nuo šiol kasmet vienoje vietoje galima bus rasti suklasifikuotą bibliografinę  informacija apie Lietuvoje apgintas disertacijas. Leidinys pradėtas leisti atsižvelgiant į tarptautinę nacionalinės bibliografijos tarnybų patirtį.

Parengė LMAJA mokslinė sekretorė dr. Diana Marčiulynienė
Virginijos Valuckienės nuotraukos

GALERIJA