• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademija skelbia Lietuvos mokslų akademijos tikrųjų narių rinkimus

2020 09 28

2020 m. rugsėjo 22 d. LMA narių visuotiniame susirinkime patvirtinus laisvas Lietuvos mokslų akademijos (LMA) tikrųjų narių vietas į išvardytas specialybes, skelbiami LMA tikrųjų narių rinkimai.
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje: archeologija – 1 vieta, istorija – 1 vieta, lietuvių literatūra – 1 vieta, menotyra – 1 vieta, sociologija – 1 vieta;
Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriuje: chemija – 1 vieta, fizika – 1 vieta, matematika – 2 vietos;
Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriuje: biochemija – 1 vieta, fundamentinė medicina – 1 vieta, klimatologija – 1 vieta, zoologija – 1 vieta;
Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje: agronomija (agrobiologija) – 1 vieta, maisto technologijos – 1 vieta, miškotyra  – 1 vieta, veterinarija – 1 vieta;
Technikos mokslų skyriuje: elektronika, informatika – 1 vieta, energetika – 1 vieta, mechanika – 1 vieta, medžiagų inžinerija – 1 vieta.
Mokslų akademijos tikraisiais nariais renkami Lietuvos mokslininkai, praturtinę mokslą ir kultūrą didelės reikšmės darbais. Išimtiniais atvejais renkami pripažinti menininkai. Mokslų akademijos nariųvisuotinio susirinkimo nustatyti reikalavimai asmenims, siekiantiems dalyvauti Mokslų akademijos tikrųjų narių rinkimuose, paskelbti http://www.lma.lt/reikalavimai-renkamiems-nariams .
Mokslų akademijos tikrieji nariai ir nariai emeritai turi teisę iki 2020 m. spalio 28 d. iškelti kandidatus pagal skelbime nurodytas specialybes. Kandidatus iškelti gali taip pat mokslo ir studijų institucijų senatai, mokslo tarybos ir mokslininkų asociacijos.
Lietuvos mokslų akademijai apie iškeltą kandidatą mokslo ir studijų institucijų senatai, mokslo tarybos, mokslininkų asociacijos pateikia posėdžio protokolo išrašą nurodydami iškėlimo motyvus. LMA tikrieji nariai ar nariai emeritai – motyvuotą raštą dėl keliamo kandidato. Iškėlusieji kandidatus pateikia išsamias žinias apie jų mokslinę veiklą pagal LMA narių visuotinio susirinkimo nustatytus reikalavimus. Taip pat pateikiami kandidatų biografiniai (gyvenimo aprašymas) ir asmens dokumentų duomenys (paso ar tapatybės kortelės, socialinio draudimo pažymėjimo kopijos), mokslo laipsnių bei vardų diplomų kopijos ir fotonuotraukos.

Dokumentai priimami Lietuvos mokslų akademijos prezidento sekretoriate iki 2020 m. spalio 28 d. 15.00 val. Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius, tel. 8 602 65 354

Lietuvos mokslų akademijos informacija