• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Kiek žmoguje kalbos

2020 09 30

Akademikei prof. habil. dr. Viktorijai Daujotytei-Pakerienei

Gerbiamoji  Jubiliate,
Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus išskirtinio gimtadienio proga.
Akademinė bendruomenė vertina Jūsų talentą, Jūsų įvairiapusę veiklą, tapusią neatsiejama Lietuvos mokslo, kultūros ir meno dalimi. Jūsų fenomenologiniai lietuvių literatūros tyrimai, skleidžiamos lituanistikos, tautiškumo ir valstybės dermės idėjos,puoselėjamos humanistinės kultūros tradicijos randa atgarsį, ugdo visuomenės pilietiškumą, skatina sąžiningos atsakomybės jausmą, atveria Lietuvos kultūros pamatines vertybes jaunajai kartai.
Mus žavi Jūsų erudicija, energija, subtilumas ir pasišventimas Lietuvai.
Dėkojame už aktyvų ilgametį darbą Lietuvos mokslų akademijoje, jos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje.
Linkime Jums, mieloji Akademike, stiprybės, kūrybinės sėkmės, gyvybingos minties ir erdvės Jūsų įžvalgoms, naujų prasmingų veikalų ir darbų. Laimės Jums ir Jūsų šeimai!
Plurimos annos!
Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas
2020 m. spalio 1 d.

Akad. Viktorija Daujotytė. Kiek žmoguje kalbos. Skaitykite