• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos užsienio nariui prof. Pietrui Umbertui Diniui – 60

2020 10 05

Gerbiamasis Profesoriau,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Humanitarinių ir socialinių mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus 60-mečio proga.
Akademinė bendruomenė labai vertina Jūsų didžiulį indėlį į pasaulio baltistiką. Jums labai rūpi ir baltistikos likimas baltų žemėse. Svariais kalbotyros darbais toliau įtvirtinate ir stiprinate itališkosios baltistikos tradicijas. Išvertėte šūsnį lietuvių autorių poezijos, eseistikos, prozos kūrinių. Jūsų, kaip itin jautraus ir atidaus vertėjo darbą, tęsia Jūsų mokiniai.
Jūsų inicijuotos ir sėkmingai tęsiamos baltistikos studijos Pizos universitete, neužmirštamų tarptautinių konferencijų organizavimas, jų medžiagos publikavimas jau serija tapusioje Incontri Baltistici in Pisa suburia pasaulio baltistus Pizoje. Baltiški susitikimai tikrai įspūdingi ir nepamirštami. O kur dar konsultacijos ir paskaitos Lietuvos lituanistams, bendravimas su akademine bendruomene, dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, ryšiai su daugelio šalių lietuvių literatūros vertėjais – tai tik Jūsų aktyvios veiklos dalis.
Dėkojame už bendradarbiavimą Lietuvos mokslų akademijoje, jos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriuje. Džiaugiamės kartu, kai būdamas Lietuvoje jaučiatės kaip namie. Esate visada čia laukiamas.
Linkime Jums, mielas Profesoriau, naujų darbų ir įžvalgų, kūrybinių idėjų ir atradimo džiaugsmo, talentingų studentų. Telydi Jūsų darbus sėkmė, o Jus ir Jūsų šeimą – laimė.
Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys
Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas
2020 m. spalio 5 d.

Profesoriaus straipsnį „Dėl „hermeneutinio metodo“ tiriant prūsų kalbos Enchiridioną“, kuriuo pristato savo pastarųjų metų tyrimus, skaitykite