• LIT
 • Naujienos
Atgal

Naujienos

Europos Komisija ragina tyrėjus atvirai dalytis COVID-19 tyrimų rezultatais

2020 10 12
Europos Komisija
ES „COVID-19“ MOKSLINIŲ TYRIMŲ MANIFESTAS
DĖL KUO DIDESNIO MOKSLINIŲ TYRIMŲ, SUSIJUSIŲ SU KOVA PRIEŠ COVID-19, REZULTATŲ PRIEINAMUMO
 • Atsižvelgdami į precedento neturinčius, išskirtinius iššūkius, kilusius dėl COVID-19 pandemijos protrūkio;
 • skatinami visuomenės plačiai pripažįstamos mokslinių tyrimų ir inovacijų svarbos sulaikant COVID-19 pandemiją;
 • primindami Pasaulio sveikatos asamblėjos rezoliuciją dėl COVID-19[1] ir ES COVID-19 vakcinų strategijos[2], remiančios savanorišką intelektinės nuosavybės, susijusios su COVID-19 gydymo būdais ir vakcinomis, telkimą ir licencijavimą siekiant skatinti vienodą prieigą pasaulyje ir teisingą investicijų grąžą;
 • visiškai suprasdami savo kaip tyrėjų ir novatorių atsakomybę ieškoti novatoriškų sprendimų;
 • turėdami omenyje neatidėliotiną poreikį įvertinti mokslinių tyrimų rezultatus visų naudai –

  pritariame žemiau pateiktiems principams, kaip elgtis su mokslinių tyrimų rezultatais, gautais iš ES finansuojamų mokslinių tyrimų dotacijų, susijusių su COVID-19, dėl prevencijos (įskaitant vakcinas), tyrimų ir gydymo bei juos tvirtiname:
 1. Gaunamus materialius ar nematerialius rezultatus padaryti viešais ir iškart prieinamais, pavyzdžiui, „Horizonto“ rezultatų platformoje (Horizon Results Platform), esamoje dalijimosi intelektine nuosavybe platformoje arba per egzistuojančią patentų bazę.
 2. Mokslinius straipsnius ir tyrimų duomenis nedelsiant skelbti atvirai prieigai ir laikantis FAIR (findability, accessibility, interoperability, and reusability – randami, prieinami, pritaikomi kitur ir iš naujo) principų per preprintų serverius ar viešąsias saugyklas, kitiems suteikiant teisę remtis publikacijomis ir duomenimis bei prieigą prie įrankių, reikalingų jiems patvirtinti. Pirmiausia, COVID-19 tyrimų duomenys turi būti prieinami per Europos COVID-19 duomenų platformą (COVID-19 Data Platform).
 3. Kai įmanoma, ribotam laikui[3] suteikti neišimtines nemokamas licencijas intelektinei nuosavybei, gautai vykdant ES finansuojamus tyrimus. Šios neišimtinės nemokamos licencijos suteikiamos mainais už licencijos gavėjų įsipareigojimą greitai ir plačiai platinti gautus produktus bei paslaugas teisingomis ir pagrįstomis sąlygomis siekiant užkirsti kelią COVID-19, diagnozuoti ligą, gydyti ir sustabdyti jos plitimą.

Twitter:
EUScienceInnov
EU_H2020

Instagram:
ResearchImpactEU
InvestEUResearch
UnitedAgainstCoronaVirus

Paremkite ES COVID-19 mokslinių tyrimų manifestą
Daugiau informacijos: koronaviruso moksliniai tyrimai ir inovacijos ir valorizacijos tinklalapis
[Manifestas angliškai, PDF]

Vertė Diana Barnard


[1]                      https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA73/A73_R1-en.pdf
[2]                      https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication-eu-strategy-vaccines-covid19_en.pdf
[3]                      Iki vienerių metų po PSO pareiškimo, kad COVID-19 nebėra „tarptautinio masto pavojaus visuomenės sveikatai situacija“; tačiau bet kokiu atveju, ne ilgiau kaip iki 2022 m. sausio 1 d., nebent manifestą pasirašiusios šalys terminą nukeltų.