• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Atminimo popietė, skirta Akademikui, 2003-2009 metų Lietuvos mokslų akademijos prezidentui prof. Zenonui Rokui Rudzikui (1940-2011) – 80

2020 10 19

Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyrius bei LMA skyrius „Mokslininkų rūmai“ 2020 m. spalio 13 d. pakvietė akademinę bendruomenę į akademiko, 2003-2009 metų Lietuvos mokslų akademijos prezidento prof. Zenono Rokaus Rudziko (1940-2011) 80-osioms gimimo metinėms skirtą atminimo popietę. LMA mažojoje konferencijų salėje susirinko gausus būrys buvusių akad. Z. R. Rudziko kolegų mokslininkų, Akademijos darbuotojų, atvyko akademiko šeimos nariai.
Renginį vedęs LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas Leonas Valkūnas pradėti popietę pakvietė LMA prezidentą Jūrą Banį. Trumpame įžangos žodyje prezidentas prisiminė savo šeimos sąsajas ir dar vaikystėje prasidėjusią asmeninę pažintį su Z. R. Rudziku.


Iš kairės: LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Leonas Valkūnas, dr. Andrius Bernotas ir LMA prezidentas akad. Jūras Banys

Su akademiko Z. R. Rudziko biografija, jo profesinį pasirinkimą nulėmusiomis aplinkybėmis, karjeros pradžia ir vėlesne moksline bei organizacine veikla susirinkusiuosius išsamiai supažindino buvęs kolega fizikas akad. Romualdas Karazija.  Jo pranešimo „Akademiko Zenono Rokaus Rudziko mokslinė ir organizacinė veikla“ skaidres galite rasti čia.


Akad.  Romualdas Karazija

LMA Organizacinio skyriaus vadovas dr. Andrius Bernotas savo pranešime „Profesorius, lydėjęs į mokslą ir skatinęs organizuoti“ apie akademiką Z. R. Rudziką kalbėjo kaip apie geranorišką ir taktišką Mokytoją, autoritetingą vedlį ir vadovą, pasakojo apie jųdviejų susitikimus ir ilgametę bendrą mokslinę bei organizacinę veiklą.
Bendrovės „Arginta“ MTEP direktorius Vitas Mačiulis  akad. Rudziką prisiminė kaip kolegišką, labai rūpestingą, precizišką bendradarbį MA Fizikos institute bei bendramintį Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitete. Kaip žmogų, kuriam rūpėjo ir verslai, ir verslumas. Beje, akad. Rudziko doktorantas apie 20 metų vadovavo moksleivių verslumo ugdymo programai Lietuvoje.
Akademiko sūnus Andrius pasakojo apie jautrų, atidų ir rūpestingą Tėtį. Prisiminė keletą tvirtą ir atkaklų jo būdą atskleidžiančių epizodų iš nelengvos Tėčio vaikystės čia, Lietuvoje, ir tremtyje Sibire. Žaismingai prisiminė jį, tikrinantį fizikos dėsnius uošvės virtuvėje Kupiškyje. Pasidžiaugė, kad kolegos astronomai vieną savo atrastų asteroidų pavadino vardu Rudzikas. Šeimos vardu dėkojo atminimo popietės dalyviams už tai, kad Tėtis tebėra gyvas jų širdyse ir prisiminimuose.


Akademiko Zenono Rokaus Rudziko sūnus Andrius Rudzikas

Muzikiniais intarpais renginį paįvairino ir sušildė Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojos ekspertės Laimos Domikaitės moksleivių – solisčių Uršulės Dačinskaitės, Rugilės Klimaitytės ir Ievos Svigarytės – kartu su koncertmeistere Vaiva Blažiene atliekamos liaudies dainos ir užsienio kompozitorių kūriniai. Popietę užbaigė bičiuliški akademiko Z. R. Rudziko kolegų fizikų ir šeimos narių pokalbiai prie kavos puodelio.

Parengė LMA skyriaus „Mokslininkų rūmai“ vyr. specialistė Diana Lekevičienė

GALERIJA