• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Akad. Leonui Valkūnui skirtas žurnalo „Chemical Physics“ („Cheminė fizika“) numeris

2020 10 21

Elsevier leidyklos leidžiamo žurnalo „Chemical Physics“ redakcija išleido specialų teminį žurnalo numerį „Fotosintetinis šviesos surinkimas: daugiadalykinių tyrimų įžvalgos“ / „Photosynthetic light harvesting: Insights from multidisciplinary approaches“, dedikuotą akademikui Leonui Valkūnui jo 70-ojo gimtadienio proga. Šio leidinio kviestiniai redaktoriai Maksimas Gelinas (Maxim F. Gelin, Hangdžou Diandzi universitetas, Kinija), Darius Abramavičius (Vilniaus universitetas), Kristoferis Dafis (Christopher Duffy, Londono karalienės Marijos universitetas, Jungtinė Karalystė) ir Tomašas Mančalas (Tomáš Mančal, Prahos Karolio universitetas, Čekija) įžangos straipsnyje pažymi svarbų akad. L. Valkūno indėlį plėtojant šią tarpdalykinę mokslo kryptį.

Jų teigimu, akad. L. Valkūno gauti rezultatai nagrinėjant energijos pernašos ir krūvininkų generavimo problemas gamtinės kilmės objektuose bei dirbtinėse terpėse pasitelkiant kvantinės mechanikos įvaizdžius ir šiuolaikinės spektroskopijos eksperimentinę metodiką, iš esmės praplėtė cheminės fizikos ir biofizikos mokslo žinais bei nagrinėjamų reiškinių supratimą. Tai patvirtina ir dvi akad. L. Valkūno monografijos: „Fotosintezės eksitonai“ / „Photosynthetic Excitons“, World Scientific Co., Singapore, 2000, parašyta kartu su kolegomis Herbertu van Ameronhenu (Herbert van Amerongen) ir Rynku van Hrondele (Rienk van Grondelle) bei „Molekulinių sužadinimų dinamika ir relaksacija: kvantinė teorija ir spektroskopija“ / „Molecular Excitation Dynamics and Relaxation: Quantum Theory and Spectroscopy“, Wiley, 2013, parašyta kartu su D. Abramavičiumi bei T. Mančalu, kurios yra plačiai naudojamos šios srities specialistų. Akademiko sukaktuvėms skirtą žurnalo numerį sudaro 23 mokslo straipsniai, kuriuos pateikė pasaulyje žinomi šios srities mokslininkai.

Džiaugiamės ir sveikiname Lietuvos mokslų akademijos tikrąjį narį prof. Leoną Valkūną su aukštu profesiniu darbų įvertinimu ir viešinimu plačiai žinomos mokslo leidyklos žurnale.

Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus informacija