• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui profesoriui habilituotam daktarui Albinui Kustai – 80

2020 10 26

Gerbiamasis Akademike,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus jubiliejaus proga.
Džiaugiamės Jūsų pasiekimais, neišsenkančiu kūrybingumu, darbštumu, nuopelnais Lietuvos ir ypač žemės ūkio mokslui. Labai vertiname Jūsų darbą Lietuvos mokslų akademijoje. Jūsų vadybinė ir organizacinė patirtis, gebėjimai, kompetencija, geranoriškumas bei kūrybiškumas padėjo sėkmingai plėtoti Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus veiklą. Jūs labai daug nuveikėte formuojant valstybės ūkio ir mokslo politiką bei plėtojant mokslo, studijų ir verslo integraciją.
Dėkojame už nuoširdžią, kūrybinę ilgametę veiklą Lietuvos mokslų akademijoje ir svarų indėlį į Lietuvos žemės ūkio ir miškų mokslų plėtotę bei sklaidą.
Linkime Jums stiprios sveikatos, sėkmės bei džiaugsmingų dienų Jums ir Jūsų šeimai.
Prezidentas akad. Jūras Banys
Viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius
2020 m. spalio 26 d.

LMA prezidiumo nutarimu akad. Albinui Kustai už svarų indėlį į Lietuvos mokslą, ypač formuojant mokslo politiką, integruojant mokslą, studijas ir verslą, skatinant šalies žemės ūkio plėtrą bei taip pat už Lietuvos vardo garsinimą, aktyvų darbą Lietuvos mokslų akademijoje, vadovavimą Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriui skirtas Lietuvos mokslų akademijos atminimo medalis, kuris bus įteiktas artimiausiame LMA narių visuotiniame susirinkime.
Gražaus jubiliejaus proga akademikui, habilituotam technologijos mokslų daktarui Albinui Kustai už mokslinę ir aktyvią visuomeninę veiklą spalio 23 d. įteiktas Kauno rajono garbės ženklas.

Akademiko biografijos knygą skaitykite