Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

EASAC Aplinkos programos grupė skelbia mokslinį požiūrį į tvarią ateitį

2020 11 05

2020 m. spalio 29 d. paskelbta Europos akademijų mokslo patariamosios tarybos (EASAC) Aplinkos programos studija „Siekiant tvarios ateities: transformacinis pokytis ir prioritetai pasibaigus COVID-19 pandemijai“ („Towards a sustainable future: transformative change and post-COVID-19 priorities“).

Studijos santraukoje apie jos tikslą rašoma:
Visuomenei žengiant toliau į Antropoceno epochą, į politinį diskursą įėjo „transformuojančių pokyčių“ sąvoka. Pradėjus trūkti pažangos įgyvendinant 17 Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų (DVT) ir matant blogėjančias klimato kaitos bei biologinės įvairovės nykimo tendencijas, buvo iškeltas klausimas, ar esamos perspektyvos gali sukelti žmonijai egzistencinių grėsmių ateinančiais dešimtmečiais. Čia teigiama, kad „įprasto reikalų tvarkymo“ laipsniški pokyčiai nepasiteisina ir tik transformaciniai pokyčiai gali apsaugoti žmonijos ateitį: būtent esminiai, visos sistemos technologinių, ekonominių ir socialinių sričių pertvarkymai. Terminas „transformuojantis“ taip pat buvo įtrauktas į Europos žaliųjų siūlymų (European Green Deal – EGD) paketą.
Šios diskusijos vyko dar prieš COVID-19 pandemiją, tačiau jos yra susijusios su ekonomikos skatinimo priemonių prioritetais, kurie jau atskleidė įtampą, kylančią tarp grįžimo prie ankstesnio „normalumo“ ir transformacinio pokyčio, atitinkančio būsimą žmonijos tvarumą, šalininkų. Atsižvelgdama į tai, EASAC mano, kad pagrindo skatinti pokyčius ir jų pasekmių apžvalga gali būti naudinga politikos formuotojams, susiduriantiems su sprendimais dėl išlaidų prioritetų.

Leidinį ir jį lydinčius vaizdo komentarus rasite EASAC svetainėje (nuoroda: https://easac.eu/publications/details/towards-a-sustainable-future-transformative-change-and-post-covid-19-priorities/).

LMA Organizacinio skyriaus informacija