• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui profesoriui daktarui (HP) Antanui Sederevičiui – 70

2020 11 11

Gerbiamasis Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas ir Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus jubiliejaus proga.
Džiaugiamės Jūsų nesenkančiu kūrybingumu, pasiekimais, kurie įnešė svarų indėlį sprendžiant veterinarijos ir gyvulininkystės problemas bei skleidžiant mokslo naujoves šalies žemdirbiams. Jūs daug prisidėjote prie studijų ir verslo slėnio ,,Nemunas“ kūrimo, esate aktyvus daugelio tarptautinių ir nacionalinių projektų dalyvis. Jūsų parašytos monografijos, vadovėliai, metodinės priemonės ir mokslo straipsniai nepaprastai svarbūs ugdant aukštos kvalifikacijos gyvulininkystės ir veterinarijos specialistus šalies ūkiui bei plėtojant šios srities mokslinius tyrimus.
Linkime, kad Jūsų gyvenimo kiekviena diena ir toliau būtų prasminga.
Telydi Jus sėkmė, kūrybinė energija, naujos idėjos.
Kuo geriausios kloties Jums ir Jūsų šeimai.
Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys
Viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas  akad. Zenonas Dabkevičius
2020 m. lapkričio 11 d.

LMA Prezidiumo nutarimu akad. Antanui Sederevižiui už svarų indėlį į veterinarijos ir gyvulininkystės mokslo bei studijų plėtrą ir mokslo naujovių sklaidą šalies žemdirbiams, žemės ūkio verslui, už aktyvią veiklą Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje skiriama LMA Prezidiumo padėka.
Jubiliejinį straipsnį apie akad. Antaną Sederevičių skaitykite