• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui ekspertui Alfonsui Švedui (1930–2001) – 90

2020 11 16

Preambulė

Lapkričio 14 d. Lietuvos mokslų akademijos nariui, žymiam dirvotyros ir agrochemijos profesoriui habil. dr. Alfonsui Švedui (1930– 2001) būtų sukakę 90 metų. Prof. A. Švedas 1994–2001 m. buvo aktyvus LMA Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus narys ekspertas, sukūręs agrochemijos mokyklą, skleidęs žemės ūkio mokslo žinias, aktyviai bendradarbiavęs su žemdirbiais, žemės ūkio verslu ir visuomene.

Prisimindami Profesoriaus gyvenimą ir veiklą, pateikiame buvusios Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkės ir LMA viceprezidentės akad. Veronikos Vasiliauskienės straipsnį.

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto direktorės akad. Žydrės Kadžiulienės bei instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vedėjos dr. Dalios Feizienės straipsnį.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius