• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Europos Komisija skelbia nepriklausomų ekspertų parengtą Mokslinę nuomonę pandemijų klausimais

2020 11 17

Kaip jau buvo skelbta, š. m. vasarą SAPEA pakvietė Europos mokslų akademijas teikti ekspertų kandidatūras dalyvauti rengiant Mokslinę nuomonę pandemijų klausimais. Priminsime, kad SAPEA yra Europos Komisijos Mokslo patariamojo mechanizmo dalis. Minėtas dokumentas turėjo atsakyti į klausimą: Kaip Europa gali užtikrinti epidemijų ir pandemijų suvaldymą bei geresnį pasirengimą ateities pandemijoms?

Nepriklausomų ekspertų Nuomonė dėl geresnio pasirengimo pandemijoms ir pandemijų valdymo (išmoktos pamokos ir ateities gairės) / the Opinion on Improving pandemic preparedness and management (Lessons learned and ways forward)) jau yra parengta. Su ja galima susipažinti: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/research_and_innovation/groups/sam/jointopinion_improvingpandemicpreparednessandmanagement_november-2020.pdf.

Mokslinę nuomonę pandemijų klausimais parengė Europos Komisijos vyriausiųjų mokslinių patarėjų grupė, Europos etikos moksle ir naujose technologijose grupė bei Europos Komisijos vadovės Ursulos fon der Lejen (Ursula von der Leyen) ypatingasis patarėjas prof. Piteris Paiotas (Peter Piot). Prie šio darbo reikšmingai prisidėjo ir SAPEA pasiūlyti ekspertai, tarp jų ir Lietuvos mokslų akademijos pasiūlytas ekspertas Akademijos komisijos dėl kvalifikuoto COVID-19 infekcijos vertinimo, komentavimo ir naujausių žinių skleidimo pirmininkas prof. habil. dr. Vytautas Usonis. Už darbą rengiant minėtą dokumentą prof. V. Usonis apdovanotas darbo grupės padėkos raštu.

Parengė Violeta Skirgailienė, Tarptautinių ryšių grupės vyriausioji specialistė