• LIT
 • Naujienos
Atgal

Naujienos

Tarptautinės mokslų akademijų sąjungos kvietimas pateikti įrodymų: 2020 m. lapkričio 1 d. – gruodžio 31 d. renkamos žinios apie grobuoniškus žurnalus

2020 11 23

Kaip akademikas ar tyrėjas, jūs tikriausiai nuolat gaunate kvietimus teikti straipsnius ar registruotis konferencijoms. Kartais gali būti sunku atskirti teisėtus kvietimus, kurie atneštų naudos jūsų tiriamajam darbui ir karjerai, nuo grobuoniškų ar neetiškų, galinčių jums pakenkti, kartais nepataisomai.
Mes galime jums padėti!
Grobuoniškų žurnalų, leidėjų ir konferencijų (angl. predatory journals, publishers, conferences) skaičius didėja ir kelia ilgalaikės plataus masto žalos pasauliniam mokslinių tyrimų sektoriui ir jo bendruomenei grėsmę. Nei tikrasis pasaulinis šios problemos mastas, nei visas jos poveikis nėra žinomi, o tai labai sunkina veiksmus, nukreiptus prieš grobuoniškas praktikas.
Jūs galite mums padėti!
IAP kviečia visus tyrėjus ir tyrėjas, nepriklausomai nuo jų mokslinės  srities, valstybės ir karjeros lygio, dalyvauti svarbioje Tarptautinės mokslų akademijų sąjungos (InterAcademy Partnership, IAP) vykdomos studijos Combatting  Academic Predatory Journals and Conferences (apie ją lietuviškai – čia žemiau) dalyje ir iki 2020 m. gruodžio 31 d. užpildyti anketą, kurią rasite
https://survey.alchemer.com/s3/5949743/Combatting-Academic-Predatory-Journals-and-Conferences
Prašome tai padaryti pagal asmenines galimybes, atsižvelgdami į savo patirtį, o ne savo institucijos (-ų) vardu. Anketos pildymas užims 15–20 minučių; čia nėra teisingų ar neteisingų atsakymų! Jūsų atsakymai bus anonimizuoti. Jie gali prisidėti prie IAP rekomendacijų dėl veiksmingų būdų kovai su grobuoniškomis praktikomis ir bet kurioje pasaulio vietoje dirbančių tyrėjų apsaugai.
Jei nesate akademikas ar tyrėjas, tačiau norėtumėte pateikti įrodymų šiam projektui, prašome iki 2020 m. lapkričio 30 d. parašyti projekto sekretoriatui šiuo adresu secretariat@iapartnership.org, kreipiant dėmesį į šiuos klausimus:

 • Kuriam sektoriui atstovaujate? Leidėjai / bibliotekos ir indeksavimo tarnybos /universitetai ir aukštojo mokslo institucijos / tarptautinės mokslo valdymo organizacijos / Kita (prašome nurodyti).
 • Jūsų nuomone, kokio masto problema yra grobuoniškos ir neetiškos praktikos akademiniuose žurnaluose ir konferencijose?
 • Kokį poveikį jos daro (1) Jūsų sektoriui, (2) Jūsų organizacijai, ir / arba (3) asmeniškai Jums?
 • Ką Jūsų sektorius ir / arba organizacija daro dabar ar ketina daryti, stengiantis įveikti šias praktikas? Prašome pateikti geros praktikos (gerai veikiančių) ir / arba blogos praktikos (netinkamai veikiančių) intervencijų pavyzdžių.
 • Kur, Jūsų manymu, glūdi grobuoniškų praktikų šaknys ir, atitinkamai, kokie turi būti pagrindiniai sisteminiai pokyčiai, kad jos būtų sumažintos?
 • Kaip šis IPA projektas gali suteikti vertės ir turėti poveikį kovojant su grobuoniškomis praktikomis? Kokios, Jūsų nuomone, rekomendacijos būtų praktiškiausios ir paveikiausios?

Iš anksto dėkojame!
IAP darbo su grobuoniškais akademiniais žurnalais ir konferencijomis grupė
________________________________

Projekto apžvalga
Grobuoniški ir netikri žurnalai, leidėjai ir konferencijos vis labiau kamuoja mokslo sektorių.Jų praktikos yra gerai žinomos: išnaudoja spaudimą kuo daugiau spausdinti, kurį nuolat jaučia tyrėjai. Tarp tokių praktikų yra mokesčio už publikavimą modeliai be recenzavimo, išgalvotos redakcinės kolegijos, kuriose puikuojasi gerbiamų mokslininkų pavardės, klastingi poveikio veiksniai, žurnalų pavadinimai, apgaulingai panašūs į teisėtų žurnalų pavadinimus, apmokamos recenzijos, kuriose skatinamas padirbtas mokslas, ir brukalai-kvietimai į fiktyvias konferencijas su dideliais registracijos mokesčiais. Nors tai gali apimti visus tyrėjus, pažeidžiamiausi yra tie, kurie dar tik pradeda savo mokslo karjerą arba yra iš besivystančių šalių.
Nepaisant didelių pastangų skleisti informaciją apie šią problemą tyrėjų bendruomenėje ir atskleisti įtariamus kaltininkus, jų skaičius auga. Tiesą sakant, klastotės tampa vis rafinuotesnės ir gresia ilgalaikiu, plintančiu kenkimu žinių generavimui, akademiniam vientisumui ir apskritai moksliniams tyrimams. Pavojingiausia yra tai, kad šių pelno siekiančių subjektų skaičiaus didėjimas teikia tiesioginę paramą besiplečiančiam antimoksliniam  judėjimui, kuriančiam pseudomokslą, taip teršiant literatūrą ir mažinant visuomenės pagarbą mokslui bei jo sprendimams. Tai peraugo į krizę, kuriai būtinas atoveiksmis.
Mokslinių tyrimų iniciatyva turi prisiimti tam tikrą atsakomybę už tai, kad buvo sukurta palanki aplinka tokiems projektams atsirasti, o kai kuriais atvejais ir už atvirą bendrininkavimą sukuriant jiems rinką. Todėl mokslo bendruomenei skubiai reikia veiksmingos, visuotinai priimtos strategijos, kuri padėtų pašalinti šią augančią grėsmę racionalumui ir išmintingam sprendimų priėmimui visame pasaulyje. Tai turėtų būti nuosekli tarptautinė strategija, sukurta mokslininkų ir skirta mokslininkams; kad būtų veiksminga, tam reikės sutelkti visų valstybių tyrėjus ir mokslo institucijas.
Studijos tikslai yra šie:

 • Išnagrinėti iki šiol dedamas pastangas kovoje su grobuoniškais ir netikrais žurnalais, leidėjais ir konferencijomis visame pasaulyje.
 • Sukurti aiškius žurnalų ir konferencijų standartus, taikytinus visose srityse, siekiant įvertinti žurnalų ir konferencijų kokybę.
 • Įvertinti atvirus recenzavimo modelius ir protokolus.
 • Pateikti konkrečias šios problemos sprendimo rekomendacijas, skirtas akademinei bendruomenei, atviros prieigos ir tradiciniams leidėjams, mokslinių tyrimų finansuotojams, universitetams ir mokslinių tyrimų administratoriams bei politikos formuotojams.

Bus parengta projekto galutinė ataskaita.
Tokia studija siekiama užkirsti kelią grobuoniškų praktikų pasiūlai. Be to, planuojamas papildomas IAP tyrimas įvertins ir pateiks rekomendacijų, kaip gerinti mokslinių tyrimų vertinimo praktiką visame pasaulyje. Šis klausimas glaudžiai susijęs su grobuoniškos leidybos ir konferencijų sektoriaus atkaklumu ir paklausos augimu.

Vertė Diana Barnard