• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Žymūs Europos veikėjai skelbia Europos sveikatos sąjungos manifestą

2020 11 27

Šiuo manifestu Europos žmonės kviečiami dalyvauti kuriant sveikatos politiką, kuri prisidės prie ilgalaikio tvaraus Europos Sąjungos vystymosi. Manifeste pateikiama Europos sveikatos sąjungos vizija (tikslai, veiklos kryptys, priemonės ir principai), kurią sukūrė manifestą pasirašiusieji asmenys.
Dokumentą pasirašė žymūs ES politikai (tarp jų Jean-Claude Juncker, Klaus Hänsch, Violeta Bulc, Vytenis Andriukaitis), sveikatos propaguotojai, tyrėjai ir aktyvūs sveikatos šalininkai. Jie ragina įtraukti Europos sveikatos sąjungos nuostatas į persvarstytą ES sutartį.

Kviečiame visus pasirašyti manifestą:
https://europeanhealthunion.eu

Manifestas ir aiškinamasis memorandumas pridedami.

Europos sveikatos ir tvaraus vystymosi institutas