Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Lietuvos mokslų akademijos narei profesorei habilituotai daktarei Veronikai Vasiliauskienei – 85

2020 12 15

Gerbiamoji Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus ir prasmingo jubiliejaus proga.
Jūsų neišsenkantis kūrybingumas, minties skvarbumas, turtinga mokslinė patirtis, erudicija, kompetencija ir nepaprastas darbštumas bei aktyvi mokslinė ir visuomeninė veikla labai daug prisidėjo prie Lietuvos žemės ūkio ir miškininkystės mokslo bei viso šalies ūkio plėtros. Aktyviai dalyvavote rengiant ilgalaikę Lietuvos ūkio plėtros strategiją ir kitas programas. Jūs – Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus steigimo iniciatorė ir organizatorė, ilgametė šio skyriaus vadovė – subūrėte šaunų, vieningą skyriaus narių kolektyvą. Dideli ir svarūs Jūsų darbai Lietuvos mokslų akademijai: dirbdama Mokslų akademijos moksline sekretore ir viceprezidente Jūs telkėte LMA narius bendrai veiklai garsinant Akademijos vardą ir stiprinant jos prestižą, atnaujinant Akademijos rūmus. Reiškiame Jums nuoširdžią padėką.
Žavimės Jūsų energija, spinduliuojančiu gyvenimo džiaugsmu ir išmintimi. Džiaugiamės, mieloji Akademike, kad esate šalia, kad esate su mumis.
Linkime stiprybės ir sveikatos, kad visada Jums būtų gera ir džiugu.

Prezidentas akad. Jūras Banys
Viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius
2020 m. gruodžio 15 d.
Vilnius

Jubiliejinį straipsnį apie akad. Veroniką Vasiliauskienę skaitykite