• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Skaitmeninės grėsmės demokratijai

2020 12 16

Ratenau (Rathenau) institutas (Nyderlandai) gruodžio 10 d. paskelbė tyrimą apie skaitmeninę dezinformaciją, kuri taikoma virtualaus bendravimo ir naršymo subjektams. Instituto direktorė dr. Melanija Peters (Melanie Peters) viešina šią studiją tinklalapyje
https://www.rathenau.nl/en/digital-society/digital-threats-democracy
ir kviečia skaityti. Žemiau pateikiame trumpą direktorės įvadą.
Nyderlandų vidaus reikalų ir Karalystės santykių ministerijos prašymu Ratenau institutas atliko galimybių, kurias naujosios technologijos teikia dezinformacijai kurti ir skleisti, tyrimus. Studija rodo, kaip technologijas vis dažniau galima naudoti netinkamai, ir aprašo, kaip Nyderlandų visuomenė apskritai ir mūsų demokratija konkrečiai gali nuo to apsiginti.
Ataskaitoje Ratenau institutas apžvelgia technologinius pokyčius, galinčius vaidinti svarbų vaidmenį kuriant ir skleidžiant dezinformaciją ateinančius penkerius metus. Naujosios technologijos apima teksto sintezę, balso klonavimą, giliąsias klastotes, tikslinį orientavimą ir pokalbių botus. Šios technologijos vis tobulėja ir pinga. Dezinformacijos kūrėjams ir skleidėjams tampa vis lengviau jomis naudotis.
Ratenau institutas išstudijavo literatūrą, apklausė ekspertus ir atliko atvejų tyrimus apie gilumines klastotes (neatskiriamus nuo tikrųjų suklastotus filmus) ir psichografavimą (nukreipimą į tikslinių grupių psichiką).
Ataskaitoje pateikiamas kovos su dezinformacija priemonių sąrašas. Jos apima tikslesnį giluminės klastotės aptikimą, netinkamos reklamuotojų praktikos stebėseną ir pagalbą faktų tikrintojams.
Atsakomybė už daugelį ataskaitoje siūlomų priemonių tenka tokioms platformoms kaip „Facebook“, „Twitter“, „YouTube“ ir „Instagram“. Ataskaitoje teigiama, kad jei platformos nedės  pastangų, vyriausybė turėtų jas griežčiau reguliuoti viešojo intereso labui.
Tyrimas priklauso Ratenau instituto vykdomai temai „Skaitmeninė visuomenė“. Ankstesniuose leidiniuose „Kibernetinis atsparumas naujoms technologijoms“
https://www.rathenau.nl/en/digital-society/cyber-resilience-new-technology (2020)
ir „Kibernetinė erdvė be konfliktų“
https://www.rathenau.nl/en/digital-society/cyberspace-without-conflict (2019)
taip pat kreiptas dėmesys į dezinformacijos problemą.

Vertė Diana Barnard