• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui profesoriui habilituotam daktarui Pranui Viškeliui – 70

2020 12 21

Gerbiamasis Jubiliate,

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus jubiliejaus proga.
Džiaugiamės Jūsų kūrybingumu, darbštumu ir mokslo pasiekimais. Jūsų talentas, neeiliniai gebėjimai ir meilė savo darbui leido atlikti sudėtingus mokslinius tyrimus bei sėkmingai kurti inovatyvius maisto produktus ir technologijas. Jūsų sukurti inovatyvių produktų prototipai sėkmingai diegiami gamyboje. Ypač daug nuveikėte glaudžiai bendradarbiaudamas su maisto produkcijos gamintojais kuriant ir skleidžiant mokslo naujoves. Vertiname Jūsų aktyvų dalyvavimą mokslo programose ir projektuose. Didelis Jūsų indėlis rengiant jaunuosius mokslininkus.
Tegul ir tolesnis Jūsų gyvenimo kelias būna toks pat prasmingas ir turiningas.  Linkime naujų mokslo pasiekimų, stiprios sveikatos ir kuo geriausios kloties Jums ir Jūsų gražiai šeimai.

Prezidentas akad. Jūras Banys
Viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas  akad. Zenonas Dabkevičius
2020 m. gruodžio 21 d.
Vilnius

LMA prezidiumo nutarimu akad. Pranui Viškeliui skiriama LMA padėka  už svarų indėlį plėtojant maisto mokslą tarptautiniu lygiu ir kuriant inovatyvias maisto technologijas bei produktus, sėkmingą specialistų ir jaunosios mokslininkų kartos ugdymą, vertingą ekspertinį darbą ir mokslo žinių sklaidą bei aktyvią veiklą Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriuje.

Akad. Prano Viškelio straipsnį „Maisto mokslo ir pramonės vystymosi technologijos“ skaitykite