• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Akademijos metai

2020 12 23

2020 metų pradžioje pasaulyje kilus pandemijai, Lietuvos mokslų akademija susidūrė su nemenkais iššūkiais. Tačiau jos veikla nenutrūko ir buvo toliau tęsiama. Daugiausia, be abejo, organizuojant renginius nuotoliniu būdu. Reaguojant į aktualijas, LMA iniciatyva buvo sukurta darbo grupė, skirta operatyviai informuoti apie įvairių mokslo sričių pasiekimus, kovojant su COVID-19. Vadovaujant habil. dr. prof. Vytautui Usoniui, jos nariai LMA svetainėje dalijosi naujausia informacija apie ligos plitimą, imunologinius ir kitus aspektus. LR Vyriausybės nariai atsižvelgdavo į mokslininkų teikiamas prognozes ir siūlymus, kaip tinkamai reaguoti į pandemijos plitimą. Akivaizdu, kad tokiomis sąlygomis mokslo įtaka visuomenei ir politikų sprendimams tapo kur kas didesnė. Šiuo metu Akademija toliau bendradarbiauja su LR prezidentūra, Seimu, Švietimo, mokslo ir sporto, Ekonomikos ir inovacijų ministerijomis, konsultuoja įvairiais klausimais. LMA prezidentas 2020-aisiais nuotoliniu būdu dalyvavo ir ALLEA susirinkimuose, kur buvo svarstoma kaip akademijos padeda kovoti su pandemija. LMA delegavo prof. Vytautą Usonį į Europos mokslo akademijų sukurtą COVID komisiją.
Svarbu pabrėžti, kad LMA dėmesio pakako ir kitoms mokslo, technologijų bei kultūros sritims. Pavyzdžiui, rugsėjo 10 d. LMA buvo paskelbta Europos paveldo dienų pradžia. LMA prezidentas dalyvavo tobulinant Finansų ministerijos parengtą Lietuvos „Ateities ekonomikos DNR“ planą. LMA prezidiumas svarstė valstybės informatikos struktūros vystymo situaciją Lietuvoje ir patvirtino rezoliuciją „Dėl valstybės informatikos struktūros vystymo“, taip pat konferencijos, skirtos LMA užsienio narės Marijos Gimbutienės 100-osioms gimimo metinėms, organizacinį komitetą. Buvo teikiamos stipendijos geriausiems jauniesiems Lietuvos mokslininkams, LMA atminimo medaliai nusipelniusiems akademikams.
Tęsdama tradicinį LMA bendradarbiavimą su Lietuvos savivaldybėmis, Akademija pasirašė dar vieną bendradarbiavimo sutartį su Pakruojo miesto savivaldybe. Pakruojo rajone yra gimęs mokslininkas Teodoras fon Grotusas, pradėjęs naują mokslo sritį – elektrochemiją. Ketinama Žeimelyje pastatyti jam paminklą – bene pirmąjį mokslininkui, pastatytą Lietuvoje per pastaruosius 30 metų.
Nepaisant susiklosčiusių sudėtingų epidemiologinių sąlygų, inovatyvios Lietuvos verslo įmonės ne tik sėkmingai plečia savo veiklą, bet investuoja ir į ateitį. Štai visuotinio susirinkimo metu pranešimą skaitęs įmonės „Teltonika“ vadovas Arvydas Paukštys jau beveik 30 metų Lietuvoje vysto elektronikos pramonę ir daiktų interneto technologijas. Neseniai jie sukūrė ventiliacijos aparatą,  kurį ketinama naudoti klinikoje, gelbstint COVID-19 pacientų gyvybes. Kasmet investuodamas po 10 proc. savo pelno į mokslo ir technologijų plėtrą (MTEP), jis nori padėti Lietuvai tapti aukštų technologijų šalimi.
Visuotiniame susirinkime, įvykusiame metų pabaigoje, taip pat nuskambėjo subtilus muzikinis akad. Giedriaus Kuprevičiaus sveikinimas – muzikinė kompozicija, kurioje buvo panaudotas itin ilgai skambantis instrumentas iš Japonijos, įprastai naudojamas maldai. Kompozitorius pabrėžė, kad šiuo pavyzdžiu jis linki visiems mums kuo geriau įsiklausyti vieniems į kitus, ieškant sutarimo ir vidinės harmonijos.
Taigi, Akademijos ir akademikų veikla 2020-aisiais toliau stiprino šalies kompetencijas informacinėje, medicinos ir kitose srityse, skatino mokslo, verslo ir politikos bendradarbiavimą, ugdė naujos mokslininkų kartos gebėjimus.
Žvelgiant pozityviai, norėčiau pasidžiaugti, kad praėjusiais metais mokslo reikšmė dar labiau išaugo, kad Akademijos balsas buvo girdimas valdžios institucijose ir visuomenėje, kad susitelkę stengėmės išspręsti iškilusius iššūkius. Smagu ir dėl to, kad technologijos stipriai talkino mums šiuo nelengvu laikotarpiu, pradėję dirbti nuotoliniu būdu greitai prisitaikėme prie išmaniųjų įrenginių, tapome mobilesni, dar šiuolaikiškesni. Šiemet taip pat išrinktas naujas Seimas ir suformuota Vyriausybė – prasidėjo darbai, tikintis sklandaus bendradarbiavimo ir rezultatų, kurie mums kaip ekspertinei institucijai yra itin svarbūs. Tačiau neslėpsiu – pasiilgome ir gyvo bendravimo, malonių diskusijų ir tikrų susitikimų. Ko gero fizinio kontakto turėsime vengti ir Naujaisiais metais, ar bent nemažą jų dalį, todėl noriu palinkėti visiems Jums ir Jūsų artimiesiems būti kantriems, saugoti save ir kitus ir pozityviai pasitikti Naujuosius, kurie, tikiu, bus šviesesni, sėkmingesni ir atveriantys kelius naujų idėjų įgyvendinimui.

Iki susitikimų Naujaisiais 2021-aisiais! 

Lietuvos mokslų akademijos prezidentas Jūras Banys