• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos nariui korespondentui Antanui Minkevičiui (1900–1998) – 120

2020 12 29

2020 m. gruodžio 10 d. vaizdo konferencijoje nuotoliniu būdu paminėtos Lietuvos mokslų akademijos (toliau – LMA) nario korespondento profesoriaus Antano Minkevičiaus 120-osios gimimo metinės. Konferenciją organizavo Vilniaus universiteto (toliau – VU) Gyvybės mokslų centro Biomokslų institutas. Renginyje sveikinimo žodį tarė LMA viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius. Pranešimą „Apie Lietuvos botanikos ir mikologijos patriarchą profesorių Antaną Minkevičių“ skaitė akad. Jonas Remigijus Naujalis, atsiminimus apie profesorių parašė akad. Vytautas Petras Rančelis, o VU Gyvybės mokslų centro Biomokslų institutas išleido konferencijai skirtą leidinį (žr. https://www.gmc.vu.lt/images/Konferencijos_leidinys_2020-12-10_pdf.pdf; atsakingasis redaktorius prof. dr. Ernestas Kutorga). Leidinyje pateikiama 2020 m. gruodžio 10 d. VU vykusios konferencijos medžiaga: programa, pranešimų santraukos, straipsniai ir atsiminimai.
Prof. A. Minkevičius (1900–1998) – žymus Lietuvos botanikas, mikologas ir fitopatologas, Vytauto Didžiojo universiteto, VU, LMA Biologijos ir Botanikos institutų mokslininkas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Jo tyrimų objektas – Lietuvos parazitiniai ir kepurėtieji grybai, samanos, kerpės, dumbliai, Kuršių marių ir ežerų augalija, spygliuočiai medžiai ir krūmai. Du kartus apdovanotas Lietuvos valstybine premija:  už miškų, pievų, samanų tyrimus Lietuvoje (1959  m.); už makromicetų tyrimų plėtotę Lietuvoje (1981 m.).
1956 m. už nuopelnus plėtojant botanikos mokslus prof. A. Minkevičius buvo išrinktas LMA nariu korespondentu, 1961–1963 m. vadovavo LMA Gamtos mokslų skyriui (dabar – Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius). 1960 m. prof. A. Minkevičiui buvo suteiktas Lietuvos nusipelniusio mokslo veikėjo vardas.

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus informacija