• LIT
  • Naujienos
Atgal

Naujienos

Lietuvos mokslų akademijos tikrajam nariui profesoriui daktarui (HP) Vytautui Ruzgui – 70

2020 12 31

Gerbiamasis Jubiliate,          

Lietuvos mokslų akademijos prezidiumas bei Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius nuoširdžiai sveikina Jus gražaus jubiliejaus proga.
Džiaugiamės Jūsų kūrybingumu, darbštumu ir mokslo pasiekimais. Jūsų talentas, neeiliniai gebėjimai ir atsidavimas savo darbui leido atlikti sudėtingus mokslinius tyrimus ir sėkmingai kurti inovatyvius produktus – kviečių ir rugių veisles, kurias augina ne tik Lietuvos, bet ir Latvijos, Estijos žemdirbiai. Ypač daug nuveikėte rengiant Augalų veislių apsaugos ir sėklininkystės įstatymus, kitus teisės aktus, atitinkančius Europos Sąjungos reikalavimams. Vertiname Jūsų aktyvų dalyvavimą mokslo programose ir projektuose.
Dėkojame už nuoširdų darbą Lietuvos mokslų akademijoje bei svarų indėlį į Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus veiklą.
Tegul ir tolesnis Jūsų gyvenimo kelias būna toks pat prasmingas ir turiningas.  Linkime naujų mokslo pasiekimų, stiprios sveikatos ir kuo geriausios kloties.  .

Prezidentas akad. Jūras Banys
Viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius
2021 m. sausio 1 d.
Vilnius

***
Akad. Vytautui Ruzgui LR Prezidento padėka

***
Pagal Lietuvos mokslų akademijos tradiciją minimi sukaktuvininkai. Tarp jų šiemet atėjau ir aš, jau septynis dešimtmečius vaikštantis po saule. Ką padariau ir pragyvenau, kas užsiliko atminty? Kas džiugina ar neramina žvelgiant į šiandienos mokslą ir augalų selekcijos ateitį?
Apie tai ir daugiau akad. Vytauto Ruzgo straipsnyje „Keli momentai autoportretui –  kas užkliuvo  ir išliko“. Skaitykite