Renginiai

Atgal

Renginių archyvas

Fotosintezė fiziko akimis

2018 09 13

RENGINIO PRADŽIA: 15 val.
RENGINIO VIETA: Lietuvos mokslų akademija

Iš ciklo LIETUVOS MOKSLO PREMIJOS LAUREATAI – VISUOMENEI

Akad. Leonas Valkūnas

Per metus Žemę iš Saulės pasiekia 6 x 10²⁴ džaulių energijos (100 tūkst. teravatų). Tačiau augalai, dumbliai ir bakterijos, milijardus metų naudojantys šią energiją cheminės reakcijos – fotosintezės būdu, panaudoja vos 0,1 proc. Tad potencialas yra milžiniškas, jeigu sugebėtume saulės energiją panaudoti efektyviau. Jeigu Saulės energiją, pasiekiančią Žemę per vieną valandą, panaudotume 100 proc., jos pakaktų ištisus metus užtikrinti visos žmonijos poreikius. Natūrali fotosintezė tiesiogiai ar netiesiogiai mums pagamina visą maistą ir didžiąją dalį energijos. Iškastinis kuras kadaise susidarė irgi fotosintezės keliu. Todėl nenuostabu, kad fotosintezės efektyvumo didinimas ir už jos vykdymą atsakingų mechanizmų supratimas – labai patraukli mokslinių tyrimų sritis. Nepaisant šiuo metu kur kas mažesnio efektyvumo, daug dėmesio skiriama ir kitai perspektyviai sričiai – organiniams Saulės energijos elementams. Dirbtinės fotosintezės sistemos ne tik gamintų energiją. Jos padėtų kovojant su žmogaus sukelta klimato kaita.