Renginiai

Atgal

Renginių archyvas

Sveikatos ugdymo aktualijos: mokslininkai – mokykloms

2018 09 14

RENGINIO PRADŽIA: 10 val.
RENGINIO VIETA: Lietuvos mokslų akademija

Konferencija skirta naujovėmis besidomintiems įvairių savivaldybės administracijos švietimo padalinio, Visuomenės sveikatos biuro atstovams, taip pat pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas įgyvendinančių mokyklų (mokyklų vadovai / pavaduotojai, mokytojai, atsakingi už programos įgyvendinimą) atstovams bei įvairių dalykų mokytojams, studentams ir mokslininkams. 

Konferencijos tikslas – pristatyti aktualias sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrojoje programoje numatytas aktualias temas, mokslo naujoves, susijusias su bendrojo ugdymo turiniu, aptarti, diskutuoti ir keistis idėjomis, kaip būtų galima kokybiškiau įgyvendinti šioje programoje numatytus siekinius