Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

2018 m. Lietuvos mokslo premijų konkursui pateikti darbai

2018 10 16

            Lietuvos mokslo premijų vadovybės, Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Fizinių, biomedicinos, žemės ūkio ir technologijos mokslų sekcijų pirmininkų posėdyje buvo išnagrinėta dėl darbų pristatymo pagrįstumo, jų atitikimo LMP nuostatų reikalavimus ir nutarta 25 mokslo darbus įtraukti į 2018 m. Lietuvos mokslo premijos konkursui skelbtinų darbų sąrašą ir viešai jį paskelbti.

HUMANITARINIŲ IR SOCIALINIŲ MOKSLŲ SEKCIJA 
Humanitarinių ir socialinių mokslų sritys
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai 

 1. Ona Aleknavičienė. Darbų ciklas „Lituanistinio XVI–XVIII amžiaus paveldo tyrimai: kūrinys – kūrėjas – visuomenė (2004–2016)“. Pateikė Lietuvių kalbos institutas.
 2. Povilas Aleksandravičius. Monografija „Europos mąstymo kryptys ir ateitis“. Pateikė Mykolo Romerio universitetas.
 3. Andrius Bielskis. Darbų ciklas „Alternatyvios politiškumo sampratos beieškant: etinis tobulumas, socialinė kritika, gyvenimo prasmės paieškos“. Pateikė Mykolo Romerio universitetas.
 4. Justina Gineikienė. Darbų ciklas „Vartotojų elgsena peržengianti sienas: veiksniai, lemiantys vietinių ir užsienio prekių pasirinkimus“. Pateikė ISM vadybos ir ekonomikos universitetas.
 5. Vinsas Janušonis. Darbų ciklas „Sveikatos priežiūros vadybos ir kokybės Lietuvoje tyrimai (teoriniai ir praktiniai aspektai) 2003–2017 m.“. Pateikė Klaipėdos universitetas.
 6. Dario Martinelli. Darbų ciklas „Menų ir humanitarinių mokslų progresas: naujųjų humanitarinių mokslų (Numanities) tyrimo koncepcija (2010–2017)“. Pateikė Kauno technologijos ir Vilniaus Gedimino technikos universitetai.
 7. Juozas Pabrėža. Monografija „Žemaičių kalba ir rašyba“. Pateikė Šiaulių universiteto senatas.
 8. Dainora Pociūtė. Darbų ciklas „Reformacijos minties Lietuvoje tyrimai (2008–2017)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 9. Raimonda Ragauskienė. Darbų ciklas „XV a. pabaigos – XVII a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoriškosios visuomenės elito tyrimai: Biržų ir Dubingių kunigaikščiai Radvilos (2003–2017)“. Pateikė Lietuvos istorijos instituto mokslo taryba.
 10. Ona Gražina Rakauskienė. „Gerovės visuomenės kūrimo makro- ir mikroekonominiai veiksniai“. Pateikė Mykolo Romerio universitetas.
 11. Vytautas Sinkevičius. Darbų ciklas „Lietuvos parlamentarizmo ir konstitucingumo tyrimai: 2003–2017“. Pateikė Mykolo Romerio universitetas.
 12. Aelita Skaržauskienė. Darbų ciklas „Socialinių technologijų įtaka kolektyvinio intelekto vystymui“. Pateikė Mykolo Romerio ir Vilniaus Gedimino Technikos universitetai.
 13. Vytautas Šlapkauskas. Darbų ciklas „Teisės sociologijos teorijos ir praktikos plėtojimas Lietuvoje“. Pateikė Mykolo Romerio universitetas.
 14. Deividas Šlekys. Monografija „Mąslaus Vyčio beieškant. Lietuviškos karinės minties raida ir būklė po Nepriklausomybės atkūrimo (1990–2014)“. Pateikė Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija.
 15. Rasutė Žukienė. Darbų ciklas „XX amžiaus Lietuvos dailininkų (lietuvių, litvakų, vokiečių, gudų) kūryba migracijos ir egzilio laikotarpiais: jos kontekstai ir ryšiai su pasaulio menu (2007–2017)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.

FIZINIŲ, BIOMEDICINOS, ŽEMĖS ŪKIO IR TECHNOLOGIJOS MOKSLŲ SEKCIJA 
Fizinių mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai 

 1. Arnoldas Deltuva. „Reakcijų kvantinėse trijų ir keturių dalelių sistemose teorija: Nuo šaltųjų atomų iki didelės energijos branduolių (2003–2017)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 2. Vidmantas Gulbinas, Andrius Devižis, Marius Franckevičius. „Eksitonų ir krūvininkų dinamika organiniuose ir perovskitiniuose puslaidininkiuose bei naujos kartos saulės elementuose (2003–2017)“. Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras.
 3. Arūnas Jagminas, Zenonas Jusys. „Išmanių nanodarinių formavimas, tyrimas ir taikymų perspektyvos elektrokatalizės kuro elementuose, fotonikos ir medicinos reikmėms (2003–2017)“. Pateikė Fizinių ir technologijos mokslų centras.

Biomedicinos ir žemės ūkio mokslų sritys
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai 

 1. Vilius Jonas Grabauskas, Jūratė Klumbienė, Vaiva Lesauskaitė, Janina Petkevičienė, Abdonas Tamošiūnas. „Lėtinės neinfekcinės ligos: nuo populiacijos iki genų (2003–2017)“. Pateikė Lietuvos sveikatos mokslų universitetas.
 2. Regina Gražulevičienė. „Urbanistinės aplinkos, psichosocialinių ir epigenetinių veiksnių sąveikos poveikio sveikatai aplinkos epidemiologiniai tyrimai ir jų praktinis pritaikymas (2003–2017)“. Pateikė Vytauto Didžiojo universitetas.
 3. Feliksas Jankevičius, Sonata Jarmalaitė. „Naujos kartos vėžio žymenys (2003–2017)“. Pateikė Nacionalinis vėžio institutas.

Technologijos mokslų sritis
Fundamentiniai ir taikomieji mokslinių tyrimų darbai

 1. Pranas Baltrėnas, Edita Baltrėnaitė. Darbų ciklas „Aplinkos technosferos užterštumo kompleksiniai tyrimai, vertinimas, procesų modeliavimas ir aplinkosauginės technologijos (2003–2017)“. Pateikė Vilniaus Gedimino technikos universitetas.
 2. Gintautas Dzemyda, Olga Kurasova. Darbų ciklas „Duomenų mokslo metodų ir technologijų kūrimas bei taikymas (2003–2017)“. Pateikė Vilniaus universitetas.
 3. Gražina Juodeikienė, Loreta Bašinskienė, Daiva Žadeikė. Darbų ciklas „Tvarių (bio)technologinių procesų kūrimas ir jų kontrolė bekontakčiais metodais (2003–2017)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.
 4. Vytautas Ostaševičius, Arvydas Palevičius, Rimvydas Gaidys, Rolanas Daukševičius, Giedrius Janušas, Vytautas Jūrėnas. Darbų ciklas „Mikromechaninių sistemų kūrimas, tyrimas ir taikymai (2003–2017)“. Pateikė Kauno technologijos universitetas.

Atsiliepimus ir siūlymus siųsti iki 2018 m. gruodžio 16 d. adresu:
Lietuvos mokslo premijų komisijai, Gedimino pr. 3, 01103 Vilnius