Renginiai

Atgal

Renginių archyvas

Tarptautinė žemės ūkio srities jaunųjų mokslininkų konferencija „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“

2018 11 15

RENGINIO PRADŽIA: 10 val.
RENGINIO VIETA: Lietuvos mokslų akademija

Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai
Lietuvos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius organizuoja tarptautinę jaunųjų mokslininkų konferenciją „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“ (Young scientists for advance of agriculture). Tai jau tradicine tapusi septintoji jaunųjų mokslininkų konferencija.
Šios tradicinės konferencijos tikslas – telkti jaunuosius mokslininkus, atliekančius tyrimus agronomijos, miškininkystės, zootechnikos ir veterinarinės medicinos, žemės ūkio inžinerijos, maisto saugos ir kokybės, agrarinės ekonomikos ir kaimo sociologijos mokslų kryptyse ir skatinti jų bendradarbiavimą bei tyrimų rezultatų sklaidą. Šiais metais tai yra jau trečioji tarptautinė konferencija, kurios tikslas skatinti jaunųjų mokslininkų tarptautinį bendradarbiavimą, keistis mokslinių tyrimų rezultatais tarp Lietuvos ir užsienio jaunųjų mokslininkų.
Konferencijos dalyviai yra doktorantai, tyrėjai, lektoriai vykdantys tyrimus Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslo ir studijų institucijose.
Konferencijoje dalyvaus ir pranešimus skaitys 39 pranešėjai: 25 pranešėjai iš Lietuvos, 12 –  iš Latvijos ir 2 –  iš Estijos. Konferencijoje skaitytų pranešimų tezės bus išleistos atskiru leidiniu.
Tikimės, kad ši konferencija padės ne tik pateikti  naujausius fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus, bet taip pat stiprins ryšius tarp mokslo ir studijų institucijų skirtingose šalyse taip pat su verslo atstovais, kurie domisi tyrimų rezultatais bei teikia paramą šiai konferencijai. Tikimės, kad konferencija turės įtakos jauniesiems mokslininkams rengiant ir pateikiant žemės ūkio gamybos bei verslo konkurencingumą didinančias bei aplinkosaugą gerinančias rekomendacijas.
Konferencijos organizacinis komitetas

Young Scientists for Advance of Agriculture
The Division of Agricultural and Forestry Sciences of the Lithuanian Academy of Sciences is organizing the 7th Conference ‘Young Scientists for Advance of Agriculture’. The aim of this traditional conference is to rally young researchers working in the fields of agronomy, forestry science, animal science and veterinary medicine, agricultural engineering, food safety and quality, agrarian economics and rural sociology, and to encourage their cooperation and the dispersion of the results of their research. This year it is a third international conference, the objective of which is to promote international collaboration of young scientists and exchange of up-to-date research results achieved by Lithuanian and foreign scientists.
Participants of the conference are doctoral students, junior research fellows, lecturers, and master’s students engaged in scientific investigation at research and educational institutions of Lithuania, Latvia, Estonia. In this conference will read reports 39 young scientists: from Lithuania – 25; from Latvia – 14, from Estonia –2.  Abstracts of reports from the conference will be published in a separate publication.
We hope that the conference will not only facilitate informing colleagues and the general public on the latest fundamental and applied research but will consolidate relations between research and educational institutions of different countries and spark interest of specialists in agriculture and business entities that have expressed considerable interest in the conference and supported its organization. We hope that the conference will play at least some role in generating more recommendations, of better quality and innovative, for the increase of competitiveness in agricultural production and business, and for the enhancement of environmental protection.
Conference Organizing Committee

Kvietimas-programa anglų kalba