Renginiai

Atgal

Renginių archyvas

Agroekosistemų tvarumas: ryšys tarp anglies kaupimo dirvožemyje, apsirūpinimo maisto ištekliais ir klimato kaitos

2018 10 02

Mokslo žvilgsnis į Lietuvos ir Europos dirvožemį

 Spalio 2–5 dienomis  vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Agroekosistemų tvarumas: ryšys tarp anglies kaupimo dirvožemyje, apsirūpinimo maisto ištekliais ir klimato kaitos“. Renginio organizatoriai – Aleksandro Stulginskio universiteto Agronomijos fakultetas (ASU AF) ir Lietuvos dirvožemininkų draugija prie Lietuvos mokslų akademijos (LDD prie LMA), rėmėjai – Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) ir Lietuvos mokslo taryba (LMT).

Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė  ASU rektorius prof. Antanas Maziliauskas, LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, ASU AF dekanė prof. Aušra Blinstrubienė, ŽŪM atstovas Zigmas Medingis. Konferenciją vedė LDD prie LMA  pirmininko pavaduotojas  doc. Rimantas Vaisvalavičius.

Apie naujausius mokslo rezultatus mažinant dirvožemio degradaciją ir agrosektoriui keliamus uždavinius siekiant išlaikyti tvarią aplinką konferencijos metu kalbėjo svečias iš Vokietijos – Kylio Christiano Albrechto universiteto profesorius  dr. Raineris Hornas.  Štutgarto universiteto (Vokietija) profesorius dr. Ewaldas Sieverdingas renginio metu pristatė naujausius mokslo tyrimus apie žemės dirbimo poveikį mikorizei (augalų ir grybų sąveikai), ASU docentė dr. Jūratė Aleinikovienė dalijosi įžvalgomis apie ekologinius aspektus dirvožemiui, Vytauto Didžiojo universiteto  prof. dr. Saulius Mickevičius, prof. dr. Audrius Dėdelė, prof. dr. Algimantas Paulauskas pateikė apibendrintus klimato kaitos poveikio gyviesiems  organizmams duomenis, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) mokslininkas dr. Virginijus Feiza kalbėjo apie ilgalaikio žemės dirbimo poveikį įvairiems dirvožemio kokybės parametrams. Mažesnio intensyvumo žemės dirbimo sistemų, šiaudų ir tarpinių pasėlių ilgalaikį poveikį dirvožemio tvarumui  aptarė ASU  prof. dr. Vaclovas Bogužas.

Iš viso pristatyta 12 žodinių ir 35 stendiniai pranešimai.

Konferencija neapsiribojo vien mokslininkų pasidalijimu teorinėmis žiniomis – dvi paskutiniąsias renginio dienas vyko Lietuvos dirvožemininkų draugijos prie Lietuvos mokslų akademijos (pirmininkas doc. Jonas Volungevičius) organizuota ekspedicija, kurios metu analizuoti Šiaurės Lietuvos žemumų dirvožemio dangos ypatumai.

LDD  prie LMA pirmininko pavaduotojo doc. Rimanto Vaisvalavičiaus teigimu, Lietuvos dirvožemių danga yra labai marga, todėl svarbu ne tik žinoti dirvožemio savybes, bet ir mokėti jas nustatyti, įvertinti bei prognozuoti. Nors Šiaurės Lietuvos žemumose vyraujantys sunkios granuliometrinės sudėties dirvožemiai yra vieni derlingiausių Lietuvoje, juos naudojant susiduriama ir su dirvožemio savybes gerinančių priemonių taikymo, derlingumo palaikymo  bei organinės anglies kiekio jame išsaugojimo problema.

 Tarptautinėje konferencijoje dalyvavo mokslininkai iš Lietuvos, Estijos, Latvijos, Čekijos, Lenkijos, Vokietijos mokslo įstaigų, LMA Žemės ir miškų mokslų skyriaus akademikai,   ūkininkai, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos specialistai.

Doc Aida Adamavičienė, doc. Jonas Volungevičius, akad. Zenonas Dabkevičius

Žr. nuotraukas