Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Patvirtinti kandidatai į Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narius

2018 11 13
Jaunųjų akademijų judėjimas pasaulyje prasidėjo 2000 m., kai Berlyno-Brandenburgo tiksliųjų ir humanitarinių mokslų akademijos ir Vokietijos gamtos mokslų akademijos „Leopoldina“ bendru susitarimu buvo sukurta pirmoji Jaunoji akademija. Vėliau, 2005–2018 m., pasaulyje buvo įkurta per 40 jaunųjų akademijų, kurių dauguma yra Pasaulio jaunosios akademijos (The Global Young Academy) narės ir aktyviai dalyvauja jos veikloje. Jaunosios akademijos telkia talentingus, išskirtinių mokslinių rezultatų pasiekusius ir perspektyvius mokslininkus, skatina jų profesinę, tarptautinę ir tarpdalykinę mokslinę, inovacinę bei visuomeninę veiklą.
Lietuvos mokslų akademijoje buvo gvildenama mintis prie LMA suburti jaunus, talentingus mokslininkus ir įkurti Lietuvos mokslų akademijos Jaunąją akademiją (LMAJA). Pavasarį sudaryta darbo grupė parengė LMAJA nuostatų projektą, kuris buvo patvirtintas 2018 m. rugsėjo 24 d. LMA narių visuotiniame  susirinkime, ir paskelbti LMAJA narių rinkimai. LMAJA nariais konkurso tvarka renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje veikloje, įgiję daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki rinkimų dienos. Pirmaisiais metais išrenkama iki 10 narių ir kiekvienais metais papildomai išrenkama iki 10 naujų narių. Iš viso renkama ne daugiau kaip 40 narių vienai kadencijai. Kadencijos trukmė – ketveri metai. Pasibaigus kadencijai, LMA Jaunosios akademijos nariai tampa LMAJA alumnais.
Spalio 10 d. – lapkričio 10 d. LMA paraiškų registravimo sistemoje buvo priimami kandidatų į LMAJA narius dokumentai. Iš viso gautos 53 paraiškos. LMA mokslų skyriuose sudarytos komisijos atliko administracinę patikrą ir 2018 m. lapkričio 13 d. LMA prezidiumo nutarimu patvirtintas skelbtinas kandidatų, atitinkančių LMAJA nuostatų bei narių rinkimų organizavimo ir vykdymo aprašo reikalavimus,  sąrašas. Nutarimas pridedamas.
Gruodžio 5–13 d. LMA mokslų skyriuose vyks kandidatų prisistatymas, diskusijos ir rinkimai į LMA Jaunąją akademiją. Gruodžio 18 d. LMA prezidiumo posėdyje patvirtinus rinkimų rezultatus bus žinomi pirmieji LMA Jaunosios akademijos nariai, kuriems pažymėjimai iškilmingai bus įteikti per LMA narių visuotinio susirinkimo sesiją.

Parengė LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius