Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai

2018 11 19

Lapkričio 15 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) Žemės ūkio ir miškų mokslų skyrius organizavo tarptautinę jaunųjų mokslininkų konferenciją „Jaunieji mokslininkai – žemės ūkio pažangai“ (,,Young scientists for advance of agriculture“). Tai jau tradicine tapusi septintoji jaunųjų mokslininkų konferencija.
Konferenciją atidarė ir sveikinimo žodį tarė LMA viceprezidentas Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius, LMA prezidentas akad. Jūras Banys, Latvijos mokslų akademijos Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkė prof. Baiba Rivža. Akad Z. Dabkevičius pažymėjo, kad šįmet visos trys Baltijos šalys švenčia 100 metų jubiliejų, todėl labai svarbu pasidalinti patirtimi, užmegzti glaudesnius ryšius tarp jaunųjų mokslininkų. Akad. Jūras Banys pasveikino konferencijos dalyvius ir pasidžiaugė, kad LMA iniciatyva jaunieji mokslininkai vis labiau įtraukiami į LMA veiklą – šiomis dienomis LMA įsteigė LMA Jaunąją akademiją (LMAJA) ir artimiausiu metu bus renkami 10 LMAJA narių, atstovaujančių visas mokslo sritis. Prof. Baiba Rivža pasveikino konferencijos dalyvius ir padėkojo LMA už šios konferencijos organizavimą ir pasidžiaugė, kad ši konferencija tai galimybė užmegzti glaudesnius ryšius tarp Baltijos šalių jaunųjų mokslininkų..
Konferencijoje dalyvavo 22 pranešėjai iš Lietuvos, 12 pranešėjų iš Latvijos ir 2 pranešėjai iš Estijos. Konferencijos pranešimus rengė ir pristatė doktorantai, tyrėjai, lektoriai vykdantys tyrimus Lietuvos, Latvijos ir Estijos mokslo ir studijų institucijose. Konferencijoje taip pat dalyvavo mokslo ir studijų institucijų mokslininkai, spaudos atstovai kiti asmenys, suinteresuoti mokslo naujovėmis, tyrimų rezultatais, jų pritaikymu žemės ūkio gamyboje.
Plenariniame posėdyje perskaityti 6 pranešimai, o vėliau darbas vyko trijose sekcijose, kuriose perskaityta 30 pranešimų t. y. po 10 pranešimų kiekvienoje sekcijoje. Atrinkti 7 geriausi pranešimai, kurių autoriai apdovanoti diplomais ir atminimo dovanomis.
Konferencijoje skaitytų pranešimų tezės išleistos atskiru leidiniu, kuriuos gavo visi konferencijos dalyviai.
Tikimės, kad ši konferencija padės ne tik pateikti naujausius fundamentinių ir taikomųjų tyrimų rezultatus, bet taip pat stiprins ryšius tarp mokslo ir studijų institucijų skirtingose šalyse taip pat su verslo atstovais, kurie domisi tyrimų rezultatais bei teikia paramą šiai konferencijai. Tikimės, kad konferencija turės įtakos jauniesiems mokslininkams rengiant ir pateikiant žemės ūkio gamybos bei verslo konkurencingumą didinančias bei aplinkosaugą gerinančias rekomendacijas.

Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus informacija