Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Išrinkti pirmieji LMA Jaunosios akademijos nariai

2018 12 18

LMA narių visuotinio susirinkimo 2018 m. rugsėjo 24 d. nutarimu buvo įkurta Lietuvos mokslų akademijos Jaunoji akademiją (LMAJA), patvirtinti nuostatai ir paskelbti LMAJA narių rinkimai. LMAJA nariais konkurso tvarka renkami mokslininkai, pasiekę reikšmingų mokslo rezultatų ir aktyvūs profesinėje veikloje, įgiję daktaro laipsnį ne daugiau kaip prieš 10 metų ir ne vyresni kaip 40 metų amžiaus iki rinkimų dienos. Kasmet išrenkama 10 narių ketverių metų kadencijai, iš viso renkama 40 narių.

Spalio 10 d. – lapkričio 10 d. buvo priimami kandidatų į LMAJA narius dokumentai. Iš viso gautos 53 paraiškos. LMA mokslų skyriuose sudarytos komisijos atliko administracinę patikrą ir 2018 m. lapkričio 13 d. LMA prezidiumo nutarimu patvirtintas 53 kandidatų, atitinkančių LMAJA nuostatų bei narių rinkimų organizavimo ir vykdymo aprašo reikalavimus, sąrašas. Malonu pažymėti, kad konkurse dalyvavo aktyvūs profesinėje veikloje jaunieji mokslininkai, paskelbę iki 52 mokslo publikacijų tarptautiniuose leidiniuose su dideliu citavimo indeksu, pasiekę asmeninį Hiršo indeksą iki 26, parengę svarių mokslinių monografijų, vadovaujantys doktorantams, dalyvavę ilgalaikėse stažuotėse, vykdantys reikšmingus tarptautinius mokslo projektus arba jiems vadovauja, turintys tarptautinių patentų, esantys augalų veislių bendraautoriai.
Gruodžio 5–11 d. LMA mokslų skyriuose įvyko kandidatų prisistatymas, diskusijos ir rinkimai į LMA Jaunąją akademiją. Komisijoms buvo nelengva atrinkti po 2 geriausius iš geriausiųjų. Gruodžio 18 d. LMA prezidiumo posėdyje patvirtinti rinkimų rezultatai ir skelbiami pirmieji LMA Jaunosios akademijos nariai, kuriems pažymėjimai iškilmingai bus įteikti per LMA narių visuotinio susirinkimo sesiją gruodžio 20 d. (prezidiumo nutarimas)

Šiais metais į LMAJA narius neišrinkti jaunieji mokslininkai kviečiami teikti paraiškas ir kitų metų konkursui, jei nebus viršyta amžiaus ir laikotarpio po disertacijos gynimo leidžiamoji riba.

Akad. Zenonas Dabkevičius