Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Įteikti pažymėjimai pirmiesiems LMA Jaunosios akademijos nariams

2018 12 21

2018 m. gruodžio 20 d. įvyko Lietuvos mokslų akademijos narių visuotinis susirinkimas, kuriame buvo įteikti pažymėjimai pirmiesiems LMA Jaunosios akademijos nariams. Pristatome jaunuosius mokslininkus – LMA Jaunosios akademijos narius.

1. Dr. Olga Mastianica-Stankevič –  Lietuvos istorijos instituto mokslo darbuotoja. Daktaro disertaciją apgynė 2011 m., paskelbė dvi mokslo monografijas, per 20 mokslo straipsnių recenzuojamuose Lietuvos ir užsienio leidiniuose, kartu su kolegomis sudarė mokslo straipsnių rinkinį, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose projektuose ir mokslo tyrimų programose, savarankiškai vadovauja mokslinių tyrimų projektui, yra Lituanistikos duomenų bazės mokslinių publikacijų ekspertė.

2. Dr. Donatas Murauskas – Vilniaus universiteto Teisės fakulteto asistentas, daktaro disertaciją apgynė 2015 m., paskelbė 11 straipsnių recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose, kartu su tyrėjais iš Krokuvos dalyvavo Lenkijos švietimo ir mokslo ministerijos finansuojamame projekte, skaitė pranešimus šalies ir užsienio konferencijose, skaitė  paskaitas Šarlotės teisės mokykloje (JAV), Hamburgo, Kelno, Vienos, Kijevo ir  Sibiro federaliniame universitetuose, Zalcburgo seminare. Būdamas  Teisingumo ministerijos atstovu Europos Žmogaus Teisių Teisme prisidėjo prie aukšto lygio tarptautinių renginių, susitikimų su delegacijomis ir ekspertais organizavimo, atstovavo formuojant  valstybei reikšmingas bylas.

3. Dr. Mangirdas Malinauskas – Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas.  Daktaro disertaciją apgynė 2010 m. Paskelbė  64 tarptautinius  straipsnius, kurie pacituoti per 2000, h-indeksas 27, yra  trijų monografijų bendraautoris, recenzavo  per 100 straipsnių. Dalyvavo 6 ilgalaikėse stažuotėse, 4 doktorantų vadovas, dalyvavo ir dalyvauja 15 projektų, iš kurių - 8 vadovas. Vadovauja tarptautiniam projektui, kuris finansuojamas iš „NATO mokslas taikai“ programos lėšų.

4. Dr. Edvinas Orentas Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto profesorius. Daktaro disertaciją apgynė 2009 m. Yra 28 tarptautinių mokslinių straipsnių, cituotų 420 kartų, bendraautoris,  H indeksas –12. Net  devynias publikacijas paskelbė žurnaluose, kurių citavimo indeksas yra daugiau kaip 12, daugelyje jų E. Orentas yra pirmas arba paskutinis autorius. Vadovavo trims doktorantams, apgintos  dvi disertacijos. Bendradarbiauja su Švedijos, Šveicarijos, Japonijos, Kinijos ir kitų šalių mokslininkais. Vadovavo dviem mokslo projektams.

5. Doc. dr. Juozas Kupčinskas – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Gastroenterologijos klinikos vadovas, Virškinimo sistemos tyrimų instituto vyriausiasis mokslo darbuotojas, Podiplominių studijų centro dekanas. Daktaro disertaciją apgynė 2012 m. Užsienyje išleistos monografijos bendraautoris,  50-ties straipsnių ISI WoS žurnaluose, kurių 19 yra pirmame ketvirtyje, autorius, 17 straipsnių pagrindinis autorius. H indeksas –13, straipsniai pacituoti 630 kartų, dalyvavo ar dalyvauja 14 tarptautinių ar Lietuvos mokslo projektų, skaitė  pranešimus devyniose tarptautinėse konferencijose, gavo septynis tarptautinius ir Lietuvos apdovanojimus už mokslinę veiklą, pirmą kartą sukūrė ir įdiegė du naujus diagnostikos ir gydymo metodus. LMA jaunųjų mokslininkų stipendininkas.

6. Dr. Vaidas Palinauskas – Gamtos tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas. Daktaro disertaciją apgynė 2009 m. Paskelbė 52 straipsnius ISI WoS žurnaluose, 11 straipsnių pagrindinis autorius, 15 straipsnių pirmo ketvirčio žurnaluose autorius. Straipsniai cituoti per 1400 kartu, H indeksas – 21, dalyvavo ar dalyvauja penkiuose tarptautiniuose ar Lietuvos mokslo projektuose, yra  17-os tarptautinių ir šalies mokslinių  redakcinių kolegijų narys, už mokslinę veiklą gavo septynis tarptautinius ir Lietuvos apdovanojimus. LMA jaunųjų mokslininkų stipendininkas.

7. Dr. Jurga Miliauskienė – Lietuvos agrarinių ir  miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Daktaro  disertacija  apgynė 2009 m. Tyrimų rezultatai paskelbti 21 mokslo straipsnyje  tarptautiniuose mokslo žurnaluose ir  64 straipsniuose kituose Lietuvos ir užsienio leidiniuose. H indeksas – 10. 2016 m. pelniusi LMA jaunųjų mokslininkų ir doktorantų premija . Dalyvavo ar dalyvauja penkiuose mokslo projektuose, skaitė pranešimų tarptautinėse konferencijose.

8. Dr. Diana Marčiulynienė – Lietuvos agrarinių ir  miškų mokslų centro Miškų instituto vyresnioji mokslo darbuotoja. Daktaro disertacija apgynė 2015 m. Monografijos užsienio leidykloje bendraautorė, septynių straipsnių tarptautiniuose leidiniuose ir trijų kituose recenzuojamuose leidiniuose bendraautorė. Dalyvavo ar dalyvauja 8 mokslo projektuose, skaitė pranešimus 13  tarptautinių  konferencijų, buvo šešiose stažuotės Švedijoje ir JAV. Tarptautinių žurnalų straipsnių recenzentė. Yra 2017 LMA premijos už geriausius jaunųjų mokslininkų ir doktorantų darbus laureatė.  2018 m. gavo LMA jaunųjų mokslininkų stipendiją.

9. Dr. Mindaugas Gedvilas – Fizinių ir technologijos mokslų centro vyriausiasis mokslo darbuotojas, 2011 m. apgynė technologijos mokslų daktaro disertaciją, su bendraautoriais paskelbė 45 mokslo straipsnius periodiniuose tarptautiniuose leidiniuose ir vieną monografiją. Yra dviejų knygų bendraautoris, dviejų Europos ir vieno Lietuvos patento bendraautoris. Straipsniai pacituoto per 700 kartų, H indeksas –15. Aktyviai dalyvauja ekspertinėje Lietuvos mokslo tarybos veikloje, recenzuoja tarptautinių žurnalų  mokslo straipsnius, vadovauja  doktorantūros studijoms ir mokslo projektui.

10. Dr. Dalius Gudeika – Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto  vyresnysis mokslo darbuotojas, 2014 m. apgynė chemijos mokslų daktaro disertaciją, su bendradarbiais paskelbė 34 mokslo straipsnius tarptautiniuose  periodiniuose leidiniuose, H indeksas –10. Straipsniai pacituoti per 200 kartų. Kviestinis mokslininkas Latvijos, Rusijos, Ispanijos, Prancūzijos, Belgijos universitetuose. Tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose skaitė per 60 pranešimų, vadovauja doktorantui.

Akad. Zenonas Dabkevičius