Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Seminaras Taline apie mokslą ir politiką

2019 02 06

Įžvalgos Estijos mokslų akademijoje

Jau trečius metus prie Estijos Rygikogo veikia Įžvalgų centras – Estijos mokslų akademijos (MA) anksčiau svarstytų idėjų apie plėtros perspektyvų tyrimo institutą įgyvendinimas. Viena Įžvalgų centro užduočių yra analizuoti ilgalaikius pokyčius visuomenėje nustatant naujas tendencijas bei vystymosi kryptis ir pateikti alternatyvių vyksmų scenarijus. Centro studijų projektuose dalyvauja žinomi Estijos ir užsienio ekspertai. Kiekviename projekte sukaupiama informacija apie esamą padėtį, sisteminami jau atliktų studijų rezultatai ir, jei reikia, atliekamos naujos studijos. Galiausiai Įžvalgų centras sudaro alternatyvų scenarijų iki 2030 metų ir įvardija, dėl ko turėtų apsispręsti politikos formuotojai.

2019 m. sausio 31 d.– vasario 2 d. Taline įvyko Estijos mokslų akademijos kartu su Įžvalgų centru surengtas tarptautinis seminaras ir mokomieji pasitarimai „Siekiame mokslo ir sprendimų priėmimo jungties“ (Towards bridging science and decision-making). Dalyvavo apie 60 žmonių, kurių kasdienė veikla susijusi su mokslu grindžiamais politiniais sprendimais: mokslo ekspertai, akademikai, ministerijų mokslo patarėjai, žurnalistai, mokslo organizatoriai ir politikai. Seminarą atidarė ir paskaitą skaitė Europos Komisijos generalinio direktorato Jungtinio tyrimų centro (JTC) vadovo pavaduotoja Maivė Rutė (Maive Rute). Seminaras organizuotas kaip JTC remiamos veiklos „Mokslas susitinka su parlamentais – mokslas susitinka su regionais“ dalis.

Naujos technologijos ar prietaisai, užgimę mokslo laboratorijose ir atėję į mūsų gyvenimą, daro jį patogesnį. Tačiau tenka vis dažniau galvoti, kaip išvengti nepageidaujamų technologijų poveikio: klimato kaitos, aplinkos taršos, gyvosios gamtos įvairovės mažėjimo, pavojingų ligų sukėlėjų atsparumo antibiotikams didėjimo, gyvūnų reprodukcinių savybių silpnėjimo. Informacijos amžiuje taip pat aktualu žinoti, kokie duomenys bei jų naudojimo būdai leistų išvengti ekonominių sukrėtimų ir visuomenės grupių konfliktų, patikimai prognozuotų ne tik galimus incidentus, avarijas, nusižengimus, bet ir politinių veiksmų bei programų sėkmę. Apie tokių sistemų modeliavimo galimybes pranešimus skaitė Tomas Lenertsas (Tom Lenearts, Briuselio laisvasis universitetas) ir Marijas Paolučis (Mario Paolucci, Nacionalinės mokslinių tyrimų tarybos Kognityvinių mokslų ir technologijų institutas, Roma).

Seminare pateikta nemažai gerų mokslo teikiamų patarimų politikams pavyzdžių. Tai Europos akademijų mokslo patariamosios tarybos (EASAC), Europos jūrinės tarybos (European Marine Board), Europos mokslinių patarimų mechanizmo (SAM) dalies SAPEA ataskaitos, pranešimai, santraukos, Estijos ministerijų mokslo patarėjų institucijos veikla, Suomijos mokslo ir raštijos akademijos konsultacijos. Tačiau mokslo balsą politikai ne visada gerai išgirsta, todėl reikia tobulinti patarimų teikimo formą, būdą, laiką, – apie tai diskutuota, to mokyta seminaro pasitarimuose. Galiausiai, Estijos MA prezidento Tarmo Somerės (Tarmo Soomere) linkėjimo žodžiais, „mokslui reikia ne tik susitikti su politika, mokslas su ja turi vaikščioti į pasimatymus“.

Dr. Andrius Bernotas, LMA Organizacinio skyriaus vadovas