Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Kaimo ir žemės ūkio plėtros baltoji knyga

2019 02 22

Žemės ūkio ministerijoje  vasario 21 d. Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas Zenonas Dabkevičius su 12 kitų institucijų vadovais dalyvavo  Lietuvos kaimo ir žemės ūkio plėtros baltosios knygos (Baltoji knyga) pasirašymo renginyje.

Baltoji knyga nubrėžia ilgalaikės nacionalinės politikos strateginius iššūkius, uždavinius ir veiksmus, kuriais bus palaikomas kaimo vietovių gyvybingumas, didinamas žemės ūkio konkurencingumas, užtikrinimas tvarumas, mažinamas neigiamas klimato kaitos ir kitų rizikos veiksnių poveikis ir gerinamas kaimo įvaizdis bei patrauklumas. Kertinė kaimo plėtros ir žemės ūkio politikos sėkmės sąlyga yra sutelktos žemdirbių savivaldos, nacionalinės ir vietos valdžios, nevyriausybinių organizacijų ir mokslo, mokymo bei konsultavimo organizacijų ir įstaigų pastangos įgyvendinant Baltosios knygos uždavinius. Baltojoje knygoje siūlomiems sprendimams pasitelktos technologinės ir socialinės (organizacinės) inovacijos, naujausios taikomosios mokslo žinios.

Savo parašais  Baltąją knygą  ir joje  aprašytus Kaimo  ir žemės ūkio plėtros iššūkius, veiksmus ir uždavinius patvirtino ir nuosekliai įgyvendinti  Baltosios knygos nuostatas įsipareigojo Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministras Giedrius Surplys, Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto pirmininkas Andriejus Stančikas, Lietuvos žemės ūkio rūmų pirmininkas Arūnas Svitojus, Lietuvos žemės ūkio taryba pirmininkas Petras Puskunigis, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė, Vytauto Didžiojo universiteto  Žemės ūkio akademijos kancleris Antanas Maziliauskas, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Veterinarijos akademijos kancleris Mindaugas Malakauskas, Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto direktorė Rasa Melnikienė, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos direktorius Edvardas Makelis, Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas Zenonas Dabkevičius, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius Gintaras Brazauskas, Lietuvos savivaldybių asociacijos viceprezidentas Povilas Žagunis ir Lietuvos verslo konfederacijos prezidentas Valdas Sutkus.

Rengiant Baltąją knygą dalyvavo Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto, Lietuvos mokslų akademijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos, Sveikatos mokslų universiteto Gyvulininkystės instituto mokslininkai. Į diskusijas buvo įsitraukę Lietuvos Respublikos Seimo Kaimo reikalų komiteto nariai, ministerijų, Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmų, Lietuvos žemės ūkio tarybos ir kitų žemdirbių organizacijų, Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos, VšĮ Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnybos, Lietuvos verslo konfederacijos, Lietuvos savivaldybių asociacijos atstovai.

Šio sutartinio strateginio dokumento sėkmė priklauso nuo žemdirbių savivaldos, nacionalinės ir vietos valdžios bei mokslo bendruomenės bendradarbiavimo.

Baltoji knyga pridedama 

Lietuvos mokslų akademijos informacija

Žr. nuotraukas