Renginiai

Atgal

Renginių archyvas

Istorijos paveldo metraščio „Terra Jatwezenorum“ / „Jotvingių kraštas“ pristatymas

2019 03 20

RENGINIO PRADŽIA: 14 val.
RENGINIO VIETA: Lietuvos mokslų akademija

Tęstinis tarpregioninis istorijos paveldo metraštis „Terra Jatwezenorum“ / „Jotvingių kraštas“ pradėtas leisti Punsko „Aušros“ leidyklos rūpesčiu 2009 m. Per dešimtmetį išleista 10 numerių, kuriuos sudaro 13 knygų. Leidybą remia Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas. Per tą laiką „Jotvingių krašto“ rengėjai sutelkė gražų autorių kolektyvą – kalbininkų, istorikų, kraštotyrininkų, kultūrologų, publicistų iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių. Jie metraščio puslapiuose gilinasi į jotvingių paslaptis, rašo apie jotvingių krašto istorijos vingius laiko labirintuose, pateikia lingvistinių įžvalgų. Kiekviename metraščio tome dešimtys straipsnių, atsiminimų, apybraižų, kurios gali būti įdomios visiems, besidomintiems savo šaknimis.

Renginyje įžangos žodį tars LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas, pranešimus skaitys dr. Alina Urnikytė (Vilniaus universiteto Medicinos fakultetas) ir dr. Vilija Ragaišienė (Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centras), diskusijose dalyvaus LMA Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas akad. Domas Kaunas, metraščio „Terra Jatwezenorum“ vyr. redaktorius Sigitas Birgelis, Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas, „Terra Jatwezenorum“ vyr. redaktoriaus pavaduotojas Kęstutis Subačius, Varšuvos universiteto Baltistikos skyriaus dėstytoja dr. Nijolė Birgelienė, Lietuvos istorijos instituto darbuotojas dr. Algimantas Katilius, Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo direktorius Gintaras Songaila ir kiti. Koncertuos Punsko lietuvių kultūros namų kapela „Klumpė“. Renginį ves akad. Vaidutis Kučinskas ir akad. Domas Kaunas.

Kartu bus paminėtas Punsko „Aušros“ leidyklos 25-metis, veiks leidinių paroda, bus galima nusipirkti arba užsiprenumeruoti metraštį „Jotvingių kraštas“.