Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Mokslininkai atstovavo Lietuvai forume „Europos ateitis“

2019 02 27

Vasario 21–22 dienomis Vokietijos Federacinėje Respublikoje, Berlyne Leopoldinos nacionalinė akademija organizavo forumą „Europos ateitis“. Dalyvavo Vokietijos ir trylikos Europos Sąjungos naujųjų narių (Bulgarijos, Kroatijos, Kipro, Čekijos, Estijos, Vengrijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovakijos ir Slovėnijos) aukščiausio lygio mokslo politikai. Lietuvai atstovavo Lietuvos mokslų akademijos prezidentas akad. Jūras Banys, Vilniaus universiteto rektorius akad. Artūras Žukauskas ir akad. Saulius Klimašauskas. Forume taip pat dalyvavo Europos Komisijos Mokslinių tyrimų ir inovacijų generalinio direktorato atstovai, Europos Parlamento nariai.

Buvo diskutuojama apie būsimus Europos mokslo finansavimo fondus (programa „Horizon Europe“), pagrindines mokslinių tyrimų kryptis. Svarstyta, kaip į tyrimus labiau įtraukti naująsias Europos Sąjungos šalis, siekti, kad lygiaverčiai ir konkurencingi  pasauliniu mastu tyrimai būtų vykdomi visuose Europos regionuose. Be to, forume buvo aptariamos priemonės ir būdai, kaip mokslines žinias labiau pritaikyti praktikoje, įtraukti  į procesus, kurie formuoja ES ateitį. Tai labai svarbu sprendžiant su Sąjunga susijusius iššūkius ir rengiant naują ES strateginę darbotvarkę, kuri bus priimta 2019 m. gegužės 9 d. aukščiausio lygio susitikime Rumunijoje.

Svarbiausios diskusijų temos buvo dvi: pirmoji – ES ir Europos žemyno ateitis: pasiūlymų teikimas dėl mokslo perspektyvų „Ateities Europos darbotvarkei“ ir antroji – Europos mokslinių tyrimų ir Europos aukštojo mokslo ateitis siekiant didesnio ES finansavimo, sudarant panašias galimybes visoms ES šalims, nepaisant dar vis esančių tam tikrų skirtumų.

Forume priimtas bendras komunikatas, kuriame apibendrintos diskusijoje išsakytos mintys ir priimtos išvados. Jis pateiktas ES Parlamento ir Komisijos  bei visų Europos šalių sprendimus priimantiems asmenims ir institucijoms.

LMA informacija