Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Įteikti Valstybinės kalbos komisijos apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą ir Lietuvių kalbos dienų organizavimą

2019 02 28

2019 m. vasario 27 d. Lietuvos mokslų akademijoje buvo įteikti Valstybinės kalbos komisijos apdovanojimai už lietuvių kalbos puoselėjimą ir Lietuvių kalbos dienų organizavimą. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pirmininkas Audrys Antanaitis, tardamas įžangos žodį, pasveikino visus susirinkusius su švente, paminėjo, kad apdovanojimai lietuvių kalbos puoselėtojams teikiami jau penktą kartą. Patikino, kad lietuvių kalba yra tarp trijų tūkstančių kalbų, kurios gyvuos amžinai, bei palinkėjo ir toliau visiems išlikti kalbos puoselėtojais ir bendražygiais. Sveikinimo žodį tarė LMA prezidentas akad. Jūras Banys, dėkodamas komisijai už bendradarbiavimą ir džiaugdamasis, kad visą šį laiką „Sraigės“ apdovanojimai teikiami Lietuvos mokslų akademijoje. Akademija taip pat puoselėja lietuvių kalbą, ypač rūpinasi mokslo terminija, leidžia terminijos žodynus. Pažymėjo, kad lietuvių kalba yra svarbiausias mūsų tapatybės požymis. Malonu, kad yra įsteigti apdovanojimai ir jais gerbiami kalbos puoselėtojai ne tik iš Vilniaus, bet ir iš kitų miestų ir rajonų.

Apdovanojimus įteikė Valstybinės lietuvių kalbos komisijos narė dr. Albina Auksoriūtė. Skulptūrėlė „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas) ir diplomai buvo įteikti: akad. Mečislovui Žalakevičiui ir Irenai Žalakevičienei – už „Paukščių pavadinimų žodyno“ sudarymą; Alvidai Gedaminskienei – už lietuvių kalbos puoselėjimą, tautinių mažumų kalbinį švietimą, pagalbą įvairių tautybių Lietuvos gyventojams integruojantis į visuomeninį gyvenimą; Birutei Goberienei – už lietuvių kalbos puoselėjimą, šviečiamųjų kalbos ir kultūros renginių organizavimą, kalbos leidinių rengimą ir redagavimą. Taip pat įteikti padėkos raštai savivaldybių atstovams – aktyviausiems ir kūrybiškiausiems Lietuvių kalbos dienų organizatoriams: Šalčininkų rajono Dieveniškių „Ryto“ gimnazijos mokytojai metodininkei Vilmai Kisielytei-Hancharyk;Klaipėdos „Žaliakalnio“ gimnazijos lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai ekspertei Rasai Kontrimienei; Kauno Senamiesčio progimnazijos lietuvių kalbos mokytojai Daivai Martyncevienei; Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos Bibliotekų metodinės veiklos skyriaus kultūrinių renginių organizatorei Robertai Stonkutei. Laureatų vardu padėkos žodį tarė akad. Mečislovas Žalakevičius. Pabaigoje trumpą koncertą surengė Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentė Miglė Sakavičiūtė (arfa) Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos studentas Marius Sakavičius (violončelė).

Parengė Aldona Daučiūnienė

Žr. nuotraukas