Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Pagerbti jaunieji mokslininkai

2019 03 22

2019 m. kovo 21 d. įvyko LMA rengtos ir  asociacijos INFOBALT remiamos 9-osios  Jaunųjų mokslininkų konferencijos „Fizinių ir technologijos mokslų tarpdalykiniai tyrimai“ baigiamasis etapas – LMA diplomų ir INFOBALT stipendijų įteikimas konferencijos laureatams. Renginį vedė LMA Matematikos, fizikos ir chemijos mokslų skyriaus pirmininkas akad. Leonas Valkūnas. Jis pasidžiaugė, kad  konferencija sėkmingai organizuojama jau nuo 2011 metų ir, kad didelis būrys jaunųjų mokslininkų turėjo galimybę pristatyti savo darbus ne tik mokslo, bet ir verslo visuomenei.  LMA viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius pasveikino laureatus mokslininkų bendruomenės vardu. Jis priminė, kad šiais metais į LMA Jaunąją akademiją išrinkti pirmieji „jaunieji akademikai“ ir kad šios konferencijos laureatai savo mokslo darbais ir pasiekimais gali tikėtis ateityje papildyti į jų gretas. Remiant verslui jaunųjų mokslininkų darbai gali virsti sėkmingomis inovacijomis ir būti komercializuoti. Sveikindamas laureatus, Švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius pasidžiaugė, kad kalbasi su Lietuvos mokslo elitu, kad jį džiugina viešojo sektoriaus parama mokslui. Net 20 proc. kūrėjų ir tyrėjų dalyvauja versle. Pagal mokslo ir verslo bendradarbiavimą Lietuva tarp ES valstybių užima trečią vietą. Rinktis doktorantūros studijas turėtų skatinti ir gerokai padidinta doktoranto stipendija. Ministras pažymėjo, kad investicijos į mokslą neša didelę ekonominę naudą visai visuomenei, kuria galimybes šaliai būti konkurencingai tarptautiniu lygiu ir sveikino LMA bendradarbiavimo su verslu iniciatyvą. Ministro Pirmininko patarėja švietimo, mokslo ir kultūros klausimais Unė Kaunaitė perdavė MinistroPpirmininko sveikinimus ir jo padėką įmonėms – konferencijos rėmėjoms. INFOBALT prezidentas Giedrius Markevičius kalbėjo, kad labai svarbu materializuoti geras mintis ir inovacijas. Mokslas, siekdamas rezultato, iš verslo gali pasisemti patirties, atkaklumo. Svarbu ne tik sukurti inovaciją ar produktą, bet dar svarbiau mokėti ją patraukliai pateikti, pristatyti reikiamu laiku ir reikiamoje vietoje. Kartais tenka daugybę kartų bandyti veržtis pro uždaras pripažinimo duris, tenka atsitraukti, bet svarbu neprarasti atkaklumo ir tikėjimo savo darbų sėkme. VĮ „Visorių informacinių technologijų parkas“ direktorius  Sauliaus Arelis pasakojo, kaip veiklą pradėjo kelių žmonių būrelis, o dabar technologijų parke darbuojasi per 300 darbuotojų, sparčiai plėtojamas tarptautinis bendradarbiavimas. INFOBALT stipendijos rėmėjo bendrovės „INVL Technology“ vadovo Kazimiero Tonkūno žodžiais, bendrovės sėkmę lemia jos suburti žmonės. Bendrovė vykdo veiklą net su 60-čia pasaulio šalių. Daug metų stebint jaunųjų mokslininkų konferencijas matyti, kad mokslininkai moka puikiai pristatyti savo idėjas, kasmet labiau matyti jų branda. Jo nuomone, Visose Europos šalyse mokslui ir verslui bendradarbiaujant kyla  sunkumų, tačiau tiek mokslui, tiek verslui reikia ieškoti talentingų mokslininkų. Konferencijos iniciatorius akad. Feliksas Ivanauskas prisiminė šio mokslinio renginio organizavimo pradžią, jo devynerių metų kelią, verslo paramos renginiui svarbą.

Įteikus laureatams diplomus, LMA padėkos raštais už pagalbą organizuojant konferenciją buvo apdovanoti verslo organizacijų atstovai. Renginio pabaigoje padaryta bendra visų laureatų, renginio organizatorių ir rėmėjų nuotrauka primins dalyviams jų žingsnius ariant pirmąsias vagas neaprėpiamuose mokslo dirvonuose.

Akad. Algirdas Vaclovas Valiulis,
Konferencijos pranešimų vertinimo komisijos narys

Žr. nuotraukas