Renginiai

Atgal

Renginių archyvas

25-oji tarptautinė konferencija „Žmogaus ir gamtos sauga 2019“

2019 05 08

RENGINIO PRADŽIA: 9 val.
RENGINIO VIETA: VDU Žemės ūkio akademija

Konferencija Žmogaus ir gamtos sauga vyksta kasmet, pažymint pasaulines Sveikatos, Aplinkos apsaugos bei Darbuotojų saugos ir sveikatos dienas, o 2019 m. renginys skirtas ir Vytauto Didžiojo universiteto atkūrimo 30-iui paminėti.

Konferencijos tikslas – tarpusavyje susietų žmogaus saugos ir sveikatos, technologijų vystymo bei gamtos apsaugos tyrimų rezultatų skelbimas, sudarant galimybę mokslininkams ir kitiems (ypač jauniesiems tyrėjams) skleisti rezultatus ne tik tarp mokslininkų ir studentų, bet ir tarp ūkininkų, žemės ir miškų ūkio ar kitų sričių specialistų, populiarinti žmonių saugos bei gamtos apsaugos nuostatas.

Informacija apie konferenciją

https://zua.vdu.lt/fakultetai/zemes-ukio-inzinerijos-fakultetas/