Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

25 metai Visos Europos mokslo akademijų federacijai

2019 05 13

Gegužės 8–10 d. Šveicarijos mieste Berne buvo paminėta Europos mokslo akademijų federacijos 25-erių metų sukaktis ir surengtas mokslo simpoziumas „Mokslas ir visuomenė šiuolaikinėje Europoje“.

Visos Europos mokslo akademijų federacija, sutrumpintai vadinama ALLEA ( All Eurpean Academies / Visos Europos akademijos), įkurta 1994 metais, jungia 60 nacionalinių ir šakinių akademijų iš 40 Europos šalių, finansuojama kasmetiniu visų šalių nario mokesčių ir yra nepriklausoma nuo politinių, komercinių ir ideologinių interesų. Federacija įkurta besikeičiant Europos politinei situacijai ir stengiantis suvienyti Vakarų ir Rytų Europos akademijas. Lietuvos mokslų akademija, kaip ir kaimyninės Vidurio  ir Rytų Europos šalių akademijos yra ALLEA narė.

ALLEA generalinėje asamblėjoje ir simpoziume buvo per 200 dalyvių, tarp kurių LMA prezidentas akad. Jūras Banys ir viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius. Generalinėje asamblėjoje apžvelgta 25 metų ALLEA veikla, patvirtinta 2018 m veiklos ataskaita ir 2019 m. veiklos bei finansinis planas. Federacijos administracijos personalas labai nedidelis, tik 4–5 žmonės, tad sėkmingam darbui kuriamos laikinosios ir nuolatinės darbo grupės iš akademijų-nariu deleguotų specialistų ir sprendžiami aktualiausi Europos mokslo politikos klausimai, tokie kaip: intelektinės nuosavybės teisė, mokslo etika, moksliniais tyrimais pagrįstas mokymas, mokslo politika, Europos horizontas – link naujos ES mokslų ir inovacijų programos, tiesa ir pasitikėjimas mokslu bei kitos. Tarp metinių asamblėjų vyksta ALLEA ir su akademijomis-partneriais organizuotos specializuotos konferencijos bei seminarai.

Generalinėje asamblėjoje diskutuota apie tai, kad akademijos turi būti nepriklausomos nuo valdžios ir turi bendradarbiauti rengiant strateginius dokumentus bei diegiant inovacijas, suprantamai ir įtikinamai pateikti mokslo žinias visuomenei apie Brexito galimą poveikį Europos mokslui, apie genų redagavimo  ir modernių medicininių technologijų taikymo perspektyvas.

Daug dėmesio buvo skirta jaunųjų akademijų aktyviam kūrimui pasaulyje, kurių pagrindinis šūkis: „Išgirskime viso pasaulio jaunųjų mokslininkų balsą“. Šiuo metų Pasaulio jaunoji akademija (Global Young Academy) jungia 200 mokslininkų ir 238 alumnus iš 83 šalių ir bendradarbiauja su daugiau ne 40 nacionalinių jaunųjų akademijų, 15 jaunųjų mokslininkų asociacijų bei panašių organizacijų.

Mokslo simpoziume išklausyti pranešimai ir vyko diskusijos šiomis temomis: mokslas ir visuomenė dabartinėje Europoje, mokslo visuomenės atsinaujinimo perspektyvos, pasitikėjimas mokslininkais ir mokslu, tarpdalykinių tyrimų svarba, mokslininkų vaidmuo saugant aplinką nuo taršos (ypač nuo plastiko), kosmoso tyrimų ateitis ir kitos.

Daugiau informacijos https://www.allea.org/general-assembly/general-assembly-2019/

Žiūrėkite nuotraukos ALLEA TWitter paskyroje

https://twitter.com/ALLEA_academies?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor

Lietuvos mokslų akademijos informacija