Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Seimo Švietimo ir mokslo komitete pristatyta Mokslų akademijos 2018 metų veiklos ataskaita

2019 05 15

Gegužės 15 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) prezidentas akad. Jūras Banys ir viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius dalyvavo LR Seimo Švietimo ir mokslo komiteto posėdyje, kur LMA prezidentas akad. J. Banys pateikė LMA 2018 m. veiklos ataskaitą. Buvo pristatyta 2018 m. LMA struktūra, naujai išrinktas prezidiumas ir neseniai sukurtas padalinys – LMA Jaunoji akademija. Prezidentas aptarė svarbiausius Akademijos narių nuveiktus darbus: kalbėjo apie akademikų paskelbtas knygas, mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnius; vykdytus projektus ir atliktas ekspertizes; rengtas konferencijas, seminarus, pasitarimus, diskusijas; ekspertinę veiklą ir bendradarbiavimą su šalies mokslo ir studijų bei valstybės institucijomis,  tarptautinį bendradarbiavimą ir kitą veiklą.

Metinė ataskaita elektroniniu paštu buvo iš anksto išsiųsta visiems Švietimo ir mokslo komiteto nariams, todėl posėdyje dalyvavę nariai buvo susipažinę su jos turiniu ir, išklausę LMA prezidento  skaidrėmis iliustruoto pranešimo, aktyviai diskutavo bei pateikė klausimų. Seimo nariai ypač domėjosi galimu glaudesniu politikų ir LMA narių bendradarbiavimu sprendžiant šaliai aktualius klausimus; LMA ekspertinės veiklos apimtimis ir kryptimis, ypač mokslo ir studijų strateginiais klausimais; tarptautine veikla ir bendradarbiavimu su užsienio šalių mokslų akademijomis, ypač su Vakarų Europos; LMA Jaunosios akademijos tikslais ir perspektyvomis bei jos santykiais su LMA tikraisiais nariais ir nariais emeritais; mokslo populiarinimo veikla – knygų ir mokslo žurnalų leidyba, jų platinimu, kokybe.

Išklausius ataskaitą ir baigiantis diskusijoms, buvo pabrėžta, kad būtina glaudinti mokslo, politikos ir visuomenės atstovų bendradarbiavimą. LMA prezidentas pažymėjo, kad šie klausimai yra aktualūs ir svarstomi daugelyje pasaulio mokslų akademijų, apie tai buvo kalbėta ir gegužės 8–10 d. įvykusiame Europos mokslo akademijų federacijos moksliniame simpoziume „Mokslas ir visuomenė šiuolaikinėje Europoje“, pritarė, kad iniciatyva turi būti iš visų suinteresuotų pusių ir pakvietė Seimo narius kreiptis į LMA, jei bus reikalinga ekspertų nuomonė ir siūlymai.

2018 m. LMA veiklos ataskaita skelbiama LMA svetainėje
http://www.lma.lt/uploads/files/LMA_2018_m_veiklos%20ataskaita.pdf

Parengė akad. Zenonas Dabkevičius

Nuotrauka iš LRS Švietimo ir mokslo komiteto posėdžio tiesioginės transliacijos