Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Gražiausi posmai ir dainos – mamytėms

2019 05 14

Gegužės 9 d. Lietuvos mokslų akademijos (LMA) skyrius „Mokslininkų rūmai“ ir Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetė muzikos mokykla surengė koncertą, skirtą Motinos dienai „Motule mano, širdele mano“. LMA didžiosios konferencijų salės scenoje šventiškai pasipuošę dainavo Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos mokytojos Laimos Domikaitės vokalo klasės mokiniai. Jiems akompanavo mokytoja Vaiva Blažienė. Skyrius jau kelinti metai bendradarbiauja su šia mokykla ir gegužę visuomet pagerbia mamytes puikia menine programa. Dainininkė Laima Domikaitė ir pianistė Vaiva Blažienė – puikios pedagogės. Jų auklėtinės pelno laurus tarptautiniuose jaunųjų vokalistų konkursuose. Šiame koncerte dalyvavo net keturios tarptautinių jaunųjų vokalistų konkursų laureatės: Julija Vaitoškaitė, pelniusi 1-ąją vietą konkurse Romoje, Rugilė Klimaitytė ir Marija Gebrauskaitė – 2-osios vietos laureatės, o Laura Chodzkaitė – 1-osios premijos nugalėtoja Paryžiuje. Visų dalyvavusių jaunųjų menininkių ir menininkų balsai žavėjo gausiai susirinkusius klausytojus, o ypač mamytes ir  močiutes, kurioms ir buvo skirta ši popietė.

Programoje skambėjo kompozitorių – Wolfgango Amadeaus Mozarto, Georgo Friedricho Haendelio, Antonio Vivaldi, Franzo Schuberto, Cezare Cezarini, Antonio Caldara, Leonido Abariaus, Juozo Pakalnio ir kitų autorių – kūriniai. Renginį vedė ir Jono Aisčio, Henriko Radausko, Marijos Katiliūtės (Lacrimos) eilės skaitė Aldona Daučiūnienė.

Parengė Aldona Daučiūnienė

Žr. nuotraukas