Naujienos

Atgal

Naujienų archyvas

Paukščių migracijos magijos pakerėtas

2019 05 29

2019 m. gegužės 23 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje atidaryta paroda „Paukščių migracijos magijos pakerėtas“, skirta ornitologo, ekologo akademiko habil. dr. Mečislovo Žalakevičiaus 70-mečiui paminėti.

Akad. M. Žalakevičius gimė 1949 m. gegužės 19 d. Dotnuvoje (Kėdainių r.). Ornitologas, paukščių migracijų tyrėjas, originalios paukščių migracijos valdymo teorijos kūrėjas, pasaulyje naujos mokslo šakos – klimato kaitos ornitologija – pradininkas. 1996 m. akademikui skirta Lietuvos mokslo premija, 2007 m. – LMA Tado Ivanausko premija. 2019 m. vasario 27 d. Lietuvos mokslų akademijoje surengtose tradicinėse kalbos puoselėtojų pagerbimo iškilmėse M. Žalakevičiui ir Irenai Žalakevičienei įteikti Valstybinės lietuvių kalbos komisijos apdovanojimai – skulptūrėlė „Sraigė“ (autorius Rokas Dovydėnas) ir diplomai už „Paukščių pavadinimų žodyno“ sudarymą.

Akad. M. Žalakevičius parašė ir išleido daugiau kaip 70 mokslo monografijų, knygų, straipsnių rinkinių ir kt. leidinių, yra žodynų autorius ir bendraautoris, paskelbė per 200 mokslo darbų anglų, vokiečių, rusų ir lietuvių kalbomis. Akademikas skaitė mokslinius pranešimusVokietijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Norvegijoje, Suomijoje, Danijoje, Nyderlanduose, Vengrijoje, Rusijoje, Senegale, Brazilijoje, Latvijoje, Estijoje, Slovakijoje, Ukrainoje, Kazachstane ir kt.

M. Žalakevičius 1996 m. išrinktas Lietuvos mokslų akademijos nariu ekspertu, 2000–2011 m. – LMA nariu korespondentu, o 2011 m. tapo LMA tikruoju nariu, akademiku.

Net 48-erius metus (nuo 1972 m.) akademikas dirbo vienoje įstaigoje, tiesa, jos pavadinimai vis keitėsi: LMA Zoologijos ir parazitologijos institutas, Ekologijos institutas, Gamtos tyrimų centras. 1978–1984 m. M. Žalakevičius buvo Aviacinės ornitologijos grupės vadovas, 1984–1992 m. – Ornitologijos laboratorijos vadovas, 1992–2003 m. – Ekologijos instituto direktoriaus pavaduotojas, 2003–2010 m. – Vilniaus universiteto Ekologijos instituto direktorius. 2009–2010 m. Ekologijos institutas, Geologijos ir geografijos institutas ir Botanikos institutas buvo sujungti į valstybinį mokslinių tyrimų institutą – Gamtos tyrimų centrą. 2010–2013 m. M. Žalakevičius ėjo šio centro direktoriaus pareigas, vadovavo Sausumos ekosistemų skyriui ir Paukščių ekologijos laboratorijai; nuo 2013 m. – mokslo darbuotojas ir Gamtos tyrimų centro Paukščių ekologijos laboratorijos vadovas, nuo 2018 m. – Gamtos tyrimų centro Paukščių ekologijos laboratorijos vyresnysis mokslo darbuotojas.

2013 m. administracinį darbą iškeitė į mokslo ir mokslo populiarinamųjų veikalų rašymą. Viena po kitos pasirodė knygos: „Ornitologijos raida: nuo pirmųjų sieninių olų piešinių iki klimato kaitos ornitologijos“ (2013), „Paukščių migracija“ (2015), „100 klausimų apie klimato kaitą“ (su Arūnu Bukančiu, Justu Kažiu, Egidijumi Rimkumi, 2017), „Klimato kaitos ornitologija“ (2017). „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ publikavo per 60 straipsnių.

Jubiliejaus proga akad. M. Žalakevičių sveikino, jo mokslinės ir mokslo organizacinės veiklos pasiekimus apžvelgė Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas akad. Zenonas Dabkevičius, LMA Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus pirmininkas akad. Vaidutis Kučinskas, Gamtos tyrimų centro direktorius akad. Vincas Būda, Gamtos tyrimo centro Paukščių ekologijos laboratorijos vadovas dr. Mindaugas Dagys, kiti kolegos ir bendradarbiai.

Biologijos, medicinos ir geomokslų skyriaus mokslinė sekretorė dr. Jadvyga Olechnovičienė

Žr. nuotraukas